Sydämeltään houkutteleva

Lauantai 11.3.2017 - Juha Silander

Vaasan kaupungin väkimäärä on kasvanut viimeisten vuosien aikana kovaa vauhtia. Vuosina 2008—2015 Vaasan väkiluku kasvoi keskimäärin 615 henkilöllä.  Vaasaan on haluttu muuttaa. Nyt jotain on kuitenkin muuttunut. Ennakkotiedon mukaan Vaasan väkiluku oli vähentynyt vuoden 2016 aikana 21 henkilöllä.

Syitä väkiluvun pienenemiseen on toki useita, mutta kaupungin houkuttelevuusnäkökulma jää tässä tarkastelussa helposti huomiotta. Onko Vaasa edelleen houkutteleva vaihtoehto uutta opiskelu- tai kotikaupunkia etsiville? Entä haluavatko yritykset edelleen tulla Vaasaan? Mitkä tekijät ovat valintaa tehtäessä ratkaisevia?

Opiskelupaikkaa valittaessa keskeisessä roolissa ovat tietenkin tarjolla olevat opintovaihtoehdot ja oppilaitoksen tunnettuus. Kuitenkin myös kaupungin imagolla, nuorekkuudella ja ajassa elämisellä on suuri merkitys ratkaisua tehtäessä.

Uutta kotikaupunkia etsivälle ratkaisevia tekijöitä työpaikan saannin rinnalla ovat erityisesti kaupungin tonttitarjonta, alueen energisyys sekä kaupungin tarjoamien palveluiden laatu ja monimuotoisuus. Tiedän monen päätyneen Vaasaan erinomaisen kielikylpyopetuksemme ansiosta.

Kun yritykset harkitsevat laajentumista uusiin kaupunkeihin, on kaupungin palveluasenteella ja joustavuudella ratkaisevan suuri merkitys. Löytyykö yrityksen tarpeita vastaavia toimitiloja tai tonttimaata helposti vai joutuuko yrittäjä odottelemaan asioiden käsittelyä kuukausia, jopa vuosia? Vaikutusta on myös kaupungin strategisella sijainnilla sekä liikenneverkostolla.

Vaasan pitäisi useimmista näkökulmista tarkasteltuna täyttää edellä mainitut houkuttelevuuskriteerit. Miksi siis Vaasan väkiluvun kasvu on pysähtynyt?

Vaasan tulevaisuuden kannalta on ratkaisevan tärkeää, että kaupunki tekee kaikkensa houkuttelevuutensa lisäämiseksi. Kaupungin strategian mukainen ”tontti tunnissa” täytyy saada toteutumaan niin yritysten kuin yksityishenkilöidenkin osalta. Kaupunkiin tulee luoda entistä enemmän ”pöhinää”, jotta kaupunkilaiset ja myös matkailijat viihtyvät täällä. Opiskelijoille pitää pyrkiä tarjoamaan työpaikkoja heti valmistumisen jälkeen, jotta suurin osa heistä myös jäisi Vaasaan opintojensa päätteeksi. Edelleen kaupungin tulee tehdä oma osuutensa yliopiston tulevaisuuden toimintaedellytysten turvaamisessa – se on välttämätöntä koko Vaasan seudun menestyksen kannalta.

Tiedän, että monien meidän vaasalaisten mielestä Vaasa on erinomainen paikka asua ja elää. Meidän tulee osata kertoa se myös muille, nostaa omia vahvuuksiamme esiin ja kehittää Vaasasta entistä energisempi ja houkuttelevampi kaupunki, täynnä elinvoimaa.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vaasa, väkiluku, houkuttelevuus, opiskelijat, yritykset, asukkaat, elinkeino, elinvoima

Malttia ja yhteistyötä

Maanantai 8.10.2012 - Juha Silander

Vaasan asukasmäärän kasvu on ollut viime vuosina erittäin merkittävää, eikä kasvulle näy loppua. Tämä on kaupungin kehittymisen kannalta erittäin hieno asia. Samaan aikaan Vaasan yrityselämällä on mennyt jopa poikkeuksellisen hyvin, jolloin myös kaupungin yhteisöverotulot ovat olleet huippulukemissa jo usean vuoden ajan.

Taloudellinen menestys on rohkaissut kaupungin päättäjiä tekemään suuria, uskaliaita investointipäätöksiä tuleville vuosille. Nyt on kuitenkin saavutettu jonkinlainen taitekohta, jossa kaupungin verotulokertymä uhkaa pienetä. Tilanteeseen on reagoitu muun muassa perustamalla lukuisia työryhmiä talouden tasapainottamiseksi.

Osa työryhmistä on toki löytänyt konkreettisia ratkaisuja kaupungin talouden tasapainottamiseksi. Mutta ovatko esitetyt toimet todella riittäviä? Pitäisikö myös investointisuunnitelmat ottaa uudelleen käsittelyyn ja pohtia, voisiko investoinnit jakaa suunniteltua pidemmälle ajanjaksolle? Tarvitseeko kaikkea tehdä samaan aikaan? Välillä tulee väistämättäkin sellainen tunne, että esitykset suurista investointihankkeista tehdään ennen kaikkea äänten kalastelun vuoksi. Tämä ei ole vastuullista päätöksentekoa.

Kaupungin lainamäärä / asukas kasvaa uhkaavan kovaa vauhtia. Haluammeko todella jättää ylivelkaantuneen Vaasan tuleville sukupolville?

Kyse ei missään nimessä ole siitä, etteivätkö esitetyt investointihankkeet olisi tärkeitä. Meillä on aivan varmasti käyttöä niin jäähallin laajennukselle, jalkapallostadionille kuin palloiluhallillekin, ehkä jopa hevosurheilukeskukselle.

Kysymys on enemmänkin siitä, millä aikataululla kyseiset ja muut esiin nousevat investointitarpeet tulisi tehdä. Kaupungin kasvaessa investointien prioriteettilistan kärjessä tulisi joka tapauksessa aina olla päiväkotien ja koulujen rakentaminen. Erityisesti koulujen rakentamisen osalta päätöksiä pitäisi pystyä tekemään nykyistä nopeammin, jotta toimivat, asianmukaiset koulutilat saadaan osoitettua kaikille oppilaille alusta alkaen.

Tärkeää on huomata, että Vaasan kaupungin ei tarvitse maksaa kaikkea. Jos ja kun teemme jatkossa lisää ihmisten vapaa-aikaa tukevia investointeja, niihin tulee nykyistä aktiivisemmin etsiä erilaisia rahoitusmalleja.

Harrastepaikat, jotka ovat koko Vaasan lähialueen asukkaiden käytössä, tulisi aina rahoittaa yhdessä ympäristökuntien kanssa, suhteessa arvioituun kävijämäärään eri kunnista.

Kuntayhteistyön lisäksi myös yhteistyö alueen elinkeinoelämän kanssa on tärkeää. Keskusteluissa suunnitellusta Musiikki- ja kongressitalosta tämä onkin jo onneksi ymmärretty. Musiikki- ja kongressitalo mahdollistaa suurehkojen kongressien järjestämisen Vaasassa, jolloin se samalla tuo majoittujia hotelleihin, lisää ravintoloiden ja kauppojen asiakasmääriä sekä tietysti ylipäänsä lisää Vaasan tunnettuutta. On siis täysin perusteltua, että Vaasan kaupunki ei maksa koko hanketta vaan osa rahoitetaan alueen elinkeinoelämän toimesta.

Tarvitaan siis sekä malttia että yhteistyötä. Niiden avulla päästään parhaimpaan, taloudellisesti turvallisimpaan lopputulokseen.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: investoinnit, Vaasa, harrastukset, elinkeinoelämä