Vaasan veroprosentista

Tiistai 17.11.2020 - Juha Silander

Vaasan kaupunginvaltuusto päätti eilen maanantaina (16.11.2020) pitää Vaasan veroprosentin nykyisellä tasollaan.

Tämä oli vallitseva taloustilanne huomioiden käytännössä ainoa oikea ratkaisu. Vaasan kaupungissa on tehty viime vuosina ennen näkemättömät säästötoimenpiteet, viimeisimpänä kaupungin työntekijöiden lomauttaminen. Toimenpiteet ovat olleet välttämättömiä edellisvuosien kumulatiivisen alijäämän kattamiseksi.

Tärkeää on kuitenkin muistaa, että veroprosentti korotettiin nykyiselle tasolleen vuosi sitten, osana talouden tasapainotustyötä. Vielä vuonna 2019 Vaasan veroprosentti oli 20,5, vuodesta 2020 alkaen 21,0. Veroprosenttia korotettaessa lukuisat päättäjät ja myös jotkut virkamiehet totesivat, että korotus on vain väliaikainen. Korotusta perusteltiin sillä, että sen avulla voidaan mahdollistaa kumulatiivisen alijäämän kattaminen asetettuun määräaikaan mennessä.

Toisin sanoen, kun kaupungin talous toivottavasti saadaan tasapainoon vuoden 2021 aikana ja kaupungilla ei ole enää kumulatiivista alijäämää katettavaksi, tulee veroprosentti laskea takaisin aiemmalle, vuoden 2019 tasolle.

Tämä vaatii kaikilta kaupunginvaltuutetuilta tarkkaavaisuutta ja päättäväisyyttä. Selvää on, että kaikki nykyisen veroprosentin mukaiset verotulot saataisiin kyllä käytettyä myös tulevina vuosina "kaikkeen hyvään", vaikka varoja ei enää tarvittaisikaan niiden alkuperäiseen tarkoitukseen, eli kertyneen alijäämän kattamiseen. Rahalle löytyy aina hyviä käyttökohteita. Tämä on nähty aiempienkin veronkorotusten yhteydessä.

Itse koen, että olemme vastuussa jokaiselle kaupunkilaisille siitä, että pysymme vuosi sitten tekemässämme lupauksessa ja todella huolehdimme, että veroprosentti lasketaan takaisin vuoden 2019 tasolle heti, kun kaupungin kumulatiivinen alijäämä on saatu katettua. Tehtävä ei tule olemaan helppo, sillä veroprosentin alentaminen tulee herättämään monissa poliitikoissa suurta vastustusta. Itse olen kuitenkin siihen sitoutunut ja aion osaltani tehdä kaikkeni, että muutos myös saadaan läpi.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vaasa, veroprosentti, alijäämä, säästöt

Terveiset valtuustosta

Maanantai 23.5.2016 - Juha Silander

Päätimme juuri Vaasan kaupunginvaltuustossa äänestyksen jälkeen, että Vaasassa on jatkossakin lautakuntia ja niiden jäsenistä 1/3 voi olla muitakin kuin valtuutettuja ja varavaltuutettuja. Lisäksi päätimme poistaa linjauksen, jonka mukaan vähintään yhden lautakunnan jäsenistä tulisi pakosti olla kaupunginhallituksen jäsen. Eli jatkossakin merkittäviin luottamuspaikkoihin voidaan valita myös muita kuin äänikuninkaita ja -kuningattaria, eikä Vaasaan synny harvainvaltaa tukevaa järjestelmää. Toisin sanoen, äänimäärän lisäksi voidaan huomioida myös ihmisen ammattitaito ja soveltuvuus.

Olen tähän ratkaisuun erittäin tyytyväinen! Demokratia voitti.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: valtuusto, Vaasa, luottamushenkilö, organisaatiouudistus, säästöt, lautakunta, valiokunta

Säästöjä myös muilta

Tiistai 10.3.2015 - Juha Silander

Vaasan kaupunginvaltuusto käsitteli 9.3.2015 kokouksessaan vuoden 2015 käyttösuunnitelmia. Samassa yhteydessä puhuttiin paljon myös kaupungin haastavasta taloustilanteesta sekä tarvittavista säästötoimenpiteistä.


Tässä asiasta käyttämäni puheenvuoro:


Käsittelyssä olevasta pykälästämme ja erityisesti sen päätöstekstistä saa nopeasti lukiessa helposti sen käsityksen, että toisen asteen koulutuslautakunta olisi ylittämässä budjettinsa ja anoisi nyt käyttösuunnitelmassaan lisämäärärahaa valtuustolta.

Jottei asiasta jäisi kenellekään väärinkäsitystä, pieni selvennys lienee paikallaan.

Eli ensinnäkin: kaikki toisen asteen oppilaitokset ovat nettoyksiköitä, toisin sanoen tuloilla katetaan menot. Pääosan tuloista muodostavat valtionavustuksina saatavat yksikköhinnat per opiskelija, jotka kerrotaan toteutuneella opiskelijamäärällä.

Alkuperäinen budjetti vuodelle 2015 on tehty arvioidun yksikköhinnan perusteella. Lopullinen päätös yksikköhinnasta saatiin opetushallitukselta vasta marraskuussa 2014, budjetin vahvistamisen jälkeen. Koska todellinen yksikköhinta poikkesi arvioidusta, jouduttiin asia korjaamaan nyt käyttösuunnitelmassa.

Tärkeää on kuitenkin huomata, että toiminta sopeutetaan edellisvuosien tapaan todelliseen yksikköhintarahoitukseen! Eli, toisen asteen osalta käyttösuunnitelman lisämääräraha on todellisuudessa ainoastaan kirjaustekninen – kaikki menot saadaan edelleen katettua kertyvillä tuloilla. Budjettia ei siis olla ylittämässä.

Koska valtionavustus per oppilas on pudonnut todella rajusti viime vuosina, ovat toisen asteen yksiköt itse asiassa tehneet huomattavia säästöjä, paljon enemmän kuin useimmat muut kaupungin yksiköt.

Otetaan esimerkiksi Vaasan Lyseon lukio; yksikköhinta väheni vuodesta 2013 vuoteen 2014 4,3 prosenttia ja nyt vuodesta 2014 vuoteen 2015 6,6 prosenttia. Pudotusta on siis tullut kahdessa vuodessa peräti 10,6 prosenttia. Tästä huolimatta lyseon lukio on saatu pärjäämään pelkällä yksikköhintarahoituksella. Tämä on itse asiassa harvinaista koko Suomen tasolla!

Ja, yksikköhinnan alenemisesta johtuvien tuntuvien säästöjen lisäksi toinen aste on vielä maksanut myös kaupungin säästöohjelman mukaisia lisälaskuja; eli toinen aste on todellakin huolehtinut vastuustaan kaupungin talouden tasapainottamisessa.

Kumulatiivista ylijäämää toisella asteella on yli 7,3 miljoonaa euroa. Osaltaan tämä johtuu tiukasta budjettikurista, osaltaan merkittävistä synergiaeduista, joita on saatu, kun toisen asteen koulutusyksiköt päätettiin vuonna 2005 yhdistää omaksi hallintokunnakseen. Toivonkin, että taloudellisesti kannattavia malleja ei ajattelemattomasti romuteta nyt tulevien organisaatiouudistusten myötä.

Kaupungin taloustilanne on ylipäänsä erittäin huolestuttava ja toivon todella, että JOKAINEN hallintokunta ottaa viimeistään nyt härkää sarvista ja kantaa vastuun toimintansa taloudellisesta järkeistämisestä.

Ei ole oikein, että suurin osa hallintokunnista hoitaa säästövelvoitteensa enemmän kuin tunnollisesti, kun taas jotkut suhtautuvat säästöihin jopa välinpitämättömästi. Erityisesti kaupungin ydinorganisaation ulkopuoliset toimijat, mm. Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, on nyt vihdoin ja viimein pakko saada tiukkaan talouskuriin. Toivon todella, että talouden tasapainottamistyössä löydetään tähän pikaisesti tehokas ratkaisu. Nykytilanne, jossa lapset ja nuoret kärsivät säästötoimenpiteistä kaikkein eniten, ei ole kestävä eikä myöskään perusteltu. Säästöjä pitää saada aikaan myös muualla.

Muistutan jälleen kerran, että meillä valtuustona on vastuu siitä, että tulevat sukupolvet saavat harteilleen menestyvän, taloudellisesti tasapainossa olevan kaupungin.

4 kommenttia . Avainsanat: toinen aste, säästöt, Vaasa, kaupunki, hallintokunnat, sairaanhoitopiiri, yksikköhinta