Korkeakouluopiskelijoiden liikuntapalvelut turvattava

Sunnuntai 26.2.2017 - Juha Silander

Jätin kaupunginvaltuuston 20.2.2017 kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

"Korkeakoulut ja niiden opiskelijat ovat Vaasalle yksi sen tärkeimmistä elinvoimatekijöistä. Vaasassa on peräti 13 000 korkeakouluopiskelijaa: tämä on kaupungin asukaslukuun suhteutettuna jopa poikkeuksellisen korkea määrä – itse asiassa Suomen korkein. Vaasan linjataankin usein olevan nimenomaan opiskelijakaupunki.

Opiskelupaikan valintaan vaikuttavat monet asiat. Tarjolla olevat opintovaihtoehdot ovat toki keskeisessä roolissa, mutta myös kaupungin imagolla, nuorekkuudella ja ajassa elämisellä on suuri merkitys ratkaisua tehtäessä. Viime aikoina entistä merkittävämmäksi kriteeriksi opiskelijoiden keskuudessa on noussut opiskelupaikkakunnan opiskelijoille tarjoamat liikuntapalvelut. Tässä Vaasalla on vielä paljon kehitettävää.

Vuonna 2013 laaditun Korkeakoululiikunnan barometrin mukaan korkeakouluopiskelijoiden liikuntapalveluiden laatu on Vaasassa selkeästi alle valtakunnallisen suositustason. Barometrissä todetaan, että muun muassa tilojen saatavuudessa, lajitarjonnassa ja uusien opiskelijoiden aktivoimisessa liikunnan pariin on epäonnistuttu. Opiskelijan Vaasa — Vasa Studerande ry:n tekemien kyselytutkimusten mukaan asianmukaisten ja kohtuuhintaisten liikuntatilojen puuttuminen korkeakoulukampuksen läheisyydestä on suurin syy opiskelijoiden liikkumattomuuteen Vaasassa. Edelleen myös Vaasan kaupunki on itse todennut omassa liikuntapoliittisessa ohjelmassaan 2011­—2020, että opiskelijoiden suosimien liikuntalajien harjoituspaikoista on kaupungissa puutetta.

Kaupungin liikuntapoliittisen ohjelman mukaan ratkaisuna voisi olla Palosaarelle rakennettava opiskelijaliikunnan keskus. Tarveselvityksen laadinta ja hankesuunnitelman teko on merkitty ohjelmassa kaupunginhallituksen vastuulle. Asiaa ei ilmeisesti ole kuitenkaan ainakaan vielä saatu eteenpäin.

Opiskelijaliikuntakeskuksia on toteutettu ympäri Suomea, lähes kaikissa merkittävissä opiskelukaupungeissa. Myös Vaasaan kyseinen keskus olisi tärkeää saada. Hankkeen rahoittamiseen tulisi saada mukaan kaikki Vaasassa toimivat korkeakouluyksiköt. Kaupungin tulisi kuitenkin ottaa vetovastuu hankkeen käynnistämisestä.

Opiskelijaliikuntakeskushankkeen toteutumista odoteltaessa kaupungin tulisi pikaisesti järjestää väliaikaiset puitteet korkeakouluopiskelijoiden liikuntapalveluiden toteuttamiseksi. Tyhjillään olevat Palosaaren koulun liikuntatilat toimisivat tässä hyvänä ratkaisuna. Kaupungin panos voisi tässä vaiheessa olla tilojen antaminen maksutta opiskelijaliikuntapalveluiden käyttöön.

Liikuntalain 5 §:n mukaan kunnan vastuulla on luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle, eri kohderyhmät huomioon ottaen. Opiskelijakaupunki Vaasan ei tule unohtaa tärkeää, keskeistä kohderyhmäänsä, vaan toimia aktiivisesti niin, että Vaasa jatkossakin on aidosti houkutteleva vaihtoehto opiskelupaikkakuntaa ja samalla uutta kotikaupunkia valittaessa."

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: opiskelijat, korkeakoulu, yliopisto, liikunta, liikuntakeskus, opiskelukaupunki, Vaasa

Korkeakoulujen yhteistyöhön liikettä

Perjantai 22.4.2016 - Juha Silander + kolme muuta kokoomuslaista

Vaasalla olisi kaikki menestymisen avaimet kädessä, jos niitä vain osattaisiin käyttää oikein. Monipuolinen korkea-asteen opetus ja tutkimustoiminta, energia-alan valmistavaan vientiteollisuuteen keskittynyt elinkeinoelämä sekä monipuoliset ja laadukkaat hyvinvointiyhteiskunnan palvelut muodostavat reseptin kansainväliseen menestykseen ja inhimilliseen hyvään Vaasan seudulla.

Korkeakoulumme tuottavat elinkeinoelämän ja julkisten toimijoiden palvelukseen runsaasti osaavaa työvoimaa. Korkeakoulutus yhdessä tutkimustoiminnan kanssa onkin Vaasan seudun tärkeimpiä menestystekijöitä. Yksistään yliopisto tuottaa alueellemme suorina ja välillisten vaikutustensa kautta noin 150 miljoonaa euroa.

Olemme pärjänneet hyvin menneisyydessä, mutta emme voi tuudittautua siihen. Menestyäksemme myös tulevaisuudessa tarvitsemme sitä samaa pioneerihenkeä, jota on löytynyt silloin, kun kaupunkiimme on työllä ja vaivalla saatu kauppakorkeakoulu. Tavoitetaso on asetettava tässä korkealle.

Alueemme teollisuus tuottaa vientiin maailman parhaita energiaratkaisuja. Tätä varten on rakennettava maailman parasta tutkimusta ja osaamista tuottava tutkimus- ja koulutuskeskittymä. Sen tulisi toimia tiiviisti yhdessä elinkeinoelämän ja julkisten toimijoiden kanssa, auttaen niitä luomaan jälleen uusia tuotteita maailmanmarkkinoille.

Korkeakoulujen yhteistyössä on käännettävä uusi vaihde päälle. Jo julkistettu Vaasan yliopiston ja Vaasan sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulujen hallinnollinen ja joustavia opintopolkuja alemman asteen korkeakoulututkinnosta yliopistoon mahdollistava yhteistyö on hyvä alku. Sitä jatkaa hienolla tavalla yliopiston ja Hankenin juuri julkistettu yhteistyö. Kaupungissamme on kuitenkin kuusi korkeakoulua ja 13 000 opiskelijaa. Yhteistyölle on siis vielä runsaasti tilaa.

Tulevaisuuden Vaasalla tulisi olla yksi vahva, kolmekielinen ja monialainen yliopisto ja yksi vastaava ammattikorkeakoulu. Niiden vahvuuksina olisivat tiivis linkittyminen energia-alan teollisuuteen ja innovaatiotoimintaan sekä monikulttuurisuuden ja kielellisen moninaisuuden mahdollisuudet. Korkeakoulujen tulisi luoda strateginen kumppanuus tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnassa Uumajan yliopiston kanssa. Yhteensä näissä kaupungeissa on yli 45 000 opiskelijaa. Opetuksessa on otettava uusimmat menetelmät käyttöön ja luotava kannusteita sekä opiskelijoille että tutkijoille tulla Vaasaan kaikkialta maailmasta.

Tarvitsemme päättäväisiä, rohkeita ratkaisuja ja laajaa yhteistyötä paikallisesti ja valtakunnallisesti. Yhteistyö yli julkisten laitosten rajojen, kielirajojen ja tieteenalarajojen on välttämätöntä tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi. Valtakunnallisesti on ymmärrettävä, että Suomen voimakkaimmin kasvava alue tarvitsee lisää panostuksia. Vaasan seutu tuottaa jo kaksi prosenttia koko Suomen bruttokansantuotteesta ja on laman jälkeen kyennyt luomaan lukumääräisesti enemmän yksityisiä työpaikkoja kuin Helsinki. Jos hallitus todella haluaa investoida kasvuun ja työllisyyteen, on heidän investoitava Vaasaan ja vaasalaiseen korkeakoulutukseen.

Haastamme alueen elinkeinoelämän mukaan korkeakoulutuksen kehittämiseen. Jos alueen poliitikot, elinkeinoelämän vaikuttajat sekä yritykset lisäävät aktiivista osallistumistaan kehitystyöhön, saamme varmasti toivottua liikettä aikaiseksi. Yhteistyö on tuottanut jo hienoja tuloksia esimerkiksi Vaasa Energy Business Center -tutkimuslaitoksen muodossa. Tämä projekti on poikinut sarjan investointeja ja työpaikkoja. Asetetaan yhdessä kunnianhimon taso korkealle ja toteutetaan unelmamme.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vaasa, yliopisto, ammattikorkeakoulu, duaalimalli, yhteistyö, rahoitus