Vaasan tulevaisuudesta


Vaasaa ei turhaan sanota Suomen aurinkoisimmaksi kunnaksi - aurinkoisuus näkyy niin taivaalla kuin myös monien vaasalaisten kasvoilla. Perustyytyväisyys Vaasaan lienee ilmeistä. Mutta myös kehitettävää löytyy. Asukkaiden tyytyväisyys edellyttää toisaalta jatkuvaa jo olemassaolevien palveluiden uudelleenarviointia ja monimuotoistamista, toisaalta myös täysin uusia avauksia eri sektoreilla.

Itselleni erityisen tärkeiksi ovat viime aikoina nousseet seuraavat teemat:

1) Lasten ja nuorten ennaltaehkäisevään toimintaan tulee panosta nykyistä enemmän; varhaisella puuttumisella saadaan estettyä monien ongelmien synty ajoissa (mm. mielenterveysongelmat).

2) Lapsiperheiden arkea tulee helpottaa palauttamalla Vaasaan kattava aamu- ja iltapäivätoiminta, lisäämällä Vaasaan toimivia, turvallisia leikki- ja ulkoilualueita sekä tekemällä lasten terveyskeskuskäynneistä joustavampia.

3) Lasten mielekäs koulunkäynti tulee turvata estämällä  luokkakokojen kohtuuton suureneminen. Perheiden aito valinnanvapaus tulee mahdollistaa tarjoamalla jatkossakin hyviä vaihtoehtoja erinomaisen vaasalaisen peruskoulun rinnalle (Kristillinen koulu, Steiner-koulu yms.). Kielikylpyopetuksen osuutta tulee entisestään kasvattaa.

4) Vanhuksilla tulee olla aito mahdollisuus valita turvallisen kotona asumisen ja palveluasumisen väliltä.

5) Vaasan houkuttelevuutta opiskelijoiden, yritysten ja matkailijoiden silmissä tulee kohottaa. Valmistuvien työllistymistä Vaasaan tulee edistää. Vaasan asuin- ja liiketonttitarjontaa tulee merkittävästi lisätä.

6) Yrittäjyyden mahdollisuuksia tulee parantaa.

7) Kaupungin tulee tehdä oma osuutensa Vaasan yliopiston tulevaisuuden toimintaedellytysten turvaamisessa. Vakaa ja laadukkaaseen tutkimukseen keskittyvä yliopisto on koko alueen elinehto.

8) Vaasan elinvoimaisuutta edistäviä hankkeita (Teslan Gigafactory, Midway Alignment, Vaasa Station yms.) tulee viedä tehokkaasti eteenpäin, yhteistyössä alueen elinkeinoelämän kanssa.

9) Vaasan keskussairaalan tulevaisuus tulee turvata tuomalla sairaalan vahvuudet esiin sekä ottamalla aktiivinen rooli sairaalan palveluiden ja ammattitaidon myynnistä. 

10) Kaupungin tulevat investointipäätökset tulee tehdä maltillisesti, turvaten menestyvä, taloudellisesti tasapainoinen Vaasa myös tuleville sukupolville.

11) Vaasan erinomaista, korkeatasoista kulttuuritarjontaa tulee tukea ja laajentaa.

12) Vaasan joukkoliikenne tulee saada nykyistä kattavammaksi ja toimivammaksi - verkoston kattavuudella mahdollistetaan ihmisten asuminen myös keskustan ulkopuolella.

13) Yhdessä tekemiseen ja yhteisöllisyyteen tulee panostaa. Yhteisöllisyyden aktiivisella tukemisella saadaan lisättyä välittämistä ja huolenpitoa kanssaihmisistä.

silander7_netti.jpg