Sydämeltään houkutteleva

Lauantai 11.3.2017 - Juha Silander

Vaasan kaupungin väkimäärä on kasvanut viimeisten vuosien aikana kovaa vauhtia. Vuosina 2008—2015 Vaasan väkiluku kasvoi keskimäärin 615 henkilöllä.  Vaasaan on haluttu muuttaa. Nyt jotain on kuitenkin muuttunut. Ennakkotiedon mukaan Vaasan väkiluku oli vähentynyt vuoden 2016 aikana 21 henkilöllä.

Syitä väkiluvun pienenemiseen on toki useita, mutta kaupungin houkuttelevuusnäkökulma jää tässä tarkastelussa helposti huomiotta. Onko Vaasa edelleen houkutteleva vaihtoehto uutta opiskelu- tai kotikaupunkia etsiville? Entä haluavatko yritykset edelleen tulla Vaasaan? Mitkä tekijät ovat valintaa tehtäessä ratkaisevia?

Opiskelupaikkaa valittaessa keskeisessä roolissa ovat tietenkin tarjolla olevat opintovaihtoehdot ja oppilaitoksen tunnettuus. Kuitenkin myös kaupungin imagolla, nuorekkuudella ja ajassa elämisellä on suuri merkitys ratkaisua tehtäessä.

Uutta kotikaupunkia etsivälle ratkaisevia tekijöitä työpaikan saannin rinnalla ovat erityisesti kaupungin tonttitarjonta, alueen energisyys sekä kaupungin tarjoamien palveluiden laatu ja monimuotoisuus. Tiedän monen päätyneen Vaasaan erinomaisen kielikylpyopetuksemme ansiosta.

Kun yritykset harkitsevat laajentumista uusiin kaupunkeihin, on kaupungin palveluasenteella ja joustavuudella ratkaisevan suuri merkitys. Löytyykö yrityksen tarpeita vastaavia toimitiloja tai tonttimaata helposti vai joutuuko yrittäjä odottelemaan asioiden käsittelyä kuukausia, jopa vuosia? Vaikutusta on myös kaupungin strategisella sijainnilla sekä liikenneverkostolla.

Vaasan pitäisi useimmista näkökulmista tarkasteltuna täyttää edellä mainitut houkuttelevuuskriteerit. Miksi siis Vaasan väkiluvun kasvu on pysähtynyt?

Vaasan tulevaisuuden kannalta on ratkaisevan tärkeää, että kaupunki tekee kaikkensa houkuttelevuutensa lisäämiseksi. Kaupungin strategian mukainen ”tontti tunnissa” täytyy saada toteutumaan niin yritysten kuin yksityishenkilöidenkin osalta. Kaupunkiin tulee luoda entistä enemmän ”pöhinää”, jotta kaupunkilaiset ja myös matkailijat viihtyvät täällä. Opiskelijoille pitää pyrkiä tarjoamaan työpaikkoja heti valmistumisen jälkeen, jotta suurin osa heistä myös jäisi Vaasaan opintojensa päätteeksi. Edelleen kaupungin tulee tehdä oma osuutensa yliopiston tulevaisuuden toimintaedellytysten turvaamisessa – se on välttämätöntä koko Vaasan seudun menestyksen kannalta.

Tiedän, että monien meidän vaasalaisten mielestä Vaasa on erinomainen paikka asua ja elää. Meidän tulee osata kertoa se myös muille, nostaa omia vahvuuksiamme esiin ja kehittää Vaasasta entistä energisempi ja houkuttelevampi kaupunki, täynnä elinvoimaa.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vaasa, väkiluku, houkuttelevuus, opiskelijat, yritykset, asukkaat, elinkeino, elinvoima