Sydämeltään houkutteleva

Lauantai 11.3.2017 - Juha Silander

Vaasan kaupungin väkimäärä on kasvanut viimeisten vuosien aikana kovaa vauhtia. Vuosina 2008—2015 Vaasan väkiluku kasvoi keskimäärin 615 henkilöllä.  Vaasaan on haluttu muuttaa. Nyt jotain on kuitenkin muuttunut. Ennakkotiedon mukaan Vaasan väkiluku oli vähentynyt vuoden 2016 aikana 21 henkilöllä.

Syitä väkiluvun pienenemiseen on toki useita, mutta kaupungin houkuttelevuusnäkökulma jää tässä tarkastelussa helposti huomiotta. Onko Vaasa edelleen houkutteleva vaihtoehto uutta opiskelu- tai kotikaupunkia etsiville? Entä haluavatko yritykset edelleen tulla Vaasaan? Mitkä tekijät ovat valintaa tehtäessä ratkaisevia?

Opiskelupaikkaa valittaessa keskeisessä roolissa ovat tietenkin tarjolla olevat opintovaihtoehdot ja oppilaitoksen tunnettuus. Kuitenkin myös kaupungin imagolla, nuorekkuudella ja ajassa elämisellä on suuri merkitys ratkaisua tehtäessä.

Uutta kotikaupunkia etsivälle ratkaisevia tekijöitä työpaikan saannin rinnalla ovat erityisesti kaupungin tonttitarjonta, alueen energisyys sekä kaupungin tarjoamien palveluiden laatu ja monimuotoisuus. Tiedän monen päätyneen Vaasaan erinomaisen kielikylpyopetuksemme ansiosta.

Kun yritykset harkitsevat laajentumista uusiin kaupunkeihin, on kaupungin palveluasenteella ja joustavuudella ratkaisevan suuri merkitys. Löytyykö yrityksen tarpeita vastaavia toimitiloja tai tonttimaata helposti vai joutuuko yrittäjä odottelemaan asioiden käsittelyä kuukausia, jopa vuosia? Vaikutusta on myös kaupungin strategisella sijainnilla sekä liikenneverkostolla.

Vaasan pitäisi useimmista näkökulmista tarkasteltuna täyttää edellä mainitut houkuttelevuuskriteerit. Miksi siis Vaasan väkiluvun kasvu on pysähtynyt?

Vaasan tulevaisuuden kannalta on ratkaisevan tärkeää, että kaupunki tekee kaikkensa houkuttelevuutensa lisäämiseksi. Kaupungin strategian mukainen ”tontti tunnissa” täytyy saada toteutumaan niin yritysten kuin yksityishenkilöidenkin osalta. Kaupunkiin tulee luoda entistä enemmän ”pöhinää”, jotta kaupunkilaiset ja myös matkailijat viihtyvät täällä. Opiskelijoille pitää pyrkiä tarjoamaan työpaikkoja heti valmistumisen jälkeen, jotta suurin osa heistä myös jäisi Vaasaan opintojensa päätteeksi. Edelleen kaupungin tulee tehdä oma osuutensa yliopiston tulevaisuuden toimintaedellytysten turvaamisessa – se on välttämätöntä koko Vaasan seudun menestyksen kannalta.

Tiedän, että monien meidän vaasalaisten mielestä Vaasa on erinomainen paikka asua ja elää. Meidän tulee osata kertoa se myös muille, nostaa omia vahvuuksiamme esiin ja kehittää Vaasasta entistä energisempi ja houkuttelevampi kaupunki, täynnä elinvoimaa.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vaasa, väkiluku, houkuttelevuus, opiskelijat, yritykset, asukkaat, elinkeino, elinvoima

Korkeakouluopiskelijoiden liikuntapalvelut turvattava

Sunnuntai 26.2.2017 - Juha Silander

Jätin kaupunginvaltuuston 20.2.2017 kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

"Korkeakoulut ja niiden opiskelijat ovat Vaasalle yksi sen tärkeimmistä elinvoimatekijöistä. Vaasassa on peräti 13 000 korkeakouluopiskelijaa: tämä on kaupungin asukaslukuun suhteutettuna jopa poikkeuksellisen korkea määrä – itse asiassa Suomen korkein. Vaasan linjataankin usein olevan nimenomaan opiskelijakaupunki.

Opiskelupaikan valintaan vaikuttavat monet asiat. Tarjolla olevat opintovaihtoehdot ovat toki keskeisessä roolissa, mutta myös kaupungin imagolla, nuorekkuudella ja ajassa elämisellä on suuri merkitys ratkaisua tehtäessä. Viime aikoina entistä merkittävämmäksi kriteeriksi opiskelijoiden keskuudessa on noussut opiskelupaikkakunnan opiskelijoille tarjoamat liikuntapalvelut. Tässä Vaasalla on vielä paljon kehitettävää.

Vuonna 2013 laaditun Korkeakoululiikunnan barometrin mukaan korkeakouluopiskelijoiden liikuntapalveluiden laatu on Vaasassa selkeästi alle valtakunnallisen suositustason. Barometrissä todetaan, että muun muassa tilojen saatavuudessa, lajitarjonnassa ja uusien opiskelijoiden aktivoimisessa liikunnan pariin on epäonnistuttu. Opiskelijan Vaasa — Vasa Studerande ry:n tekemien kyselytutkimusten mukaan asianmukaisten ja kohtuuhintaisten liikuntatilojen puuttuminen korkeakoulukampuksen läheisyydestä on suurin syy opiskelijoiden liikkumattomuuteen Vaasassa. Edelleen myös Vaasan kaupunki on itse todennut omassa liikuntapoliittisessa ohjelmassaan 2011­—2020, että opiskelijoiden suosimien liikuntalajien harjoituspaikoista on kaupungissa puutetta.

Kaupungin liikuntapoliittisen ohjelman mukaan ratkaisuna voisi olla Palosaarelle rakennettava opiskelijaliikunnan keskus. Tarveselvityksen laadinta ja hankesuunnitelman teko on merkitty ohjelmassa kaupunginhallituksen vastuulle. Asiaa ei ilmeisesti ole kuitenkaan ainakaan vielä saatu eteenpäin.

Opiskelijaliikuntakeskuksia on toteutettu ympäri Suomea, lähes kaikissa merkittävissä opiskelukaupungeissa. Myös Vaasaan kyseinen keskus olisi tärkeää saada. Hankkeen rahoittamiseen tulisi saada mukaan kaikki Vaasassa toimivat korkeakouluyksiköt. Kaupungin tulisi kuitenkin ottaa vetovastuu hankkeen käynnistämisestä.

Opiskelijaliikuntakeskushankkeen toteutumista odoteltaessa kaupungin tulisi pikaisesti järjestää väliaikaiset puitteet korkeakouluopiskelijoiden liikuntapalveluiden toteuttamiseksi. Tyhjillään olevat Palosaaren koulun liikuntatilat toimisivat tässä hyvänä ratkaisuna. Kaupungin panos voisi tässä vaiheessa olla tilojen antaminen maksutta opiskelijaliikuntapalveluiden käyttöön.

Liikuntalain 5 §:n mukaan kunnan vastuulla on luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle, eri kohderyhmät huomioon ottaen. Opiskelijakaupunki Vaasan ei tule unohtaa tärkeää, keskeistä kohderyhmäänsä, vaan toimia aktiivisesti niin, että Vaasa jatkossakin on aidosti houkutteleva vaihtoehto opiskelupaikkakuntaa ja samalla uutta kotikaupunkia valittaessa."

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: opiskelijat, korkeakoulu, yliopisto, liikunta, liikuntakeskus, opiskelukaupunki, Vaasa