Vaasan malli

Torstai 29.1.2015 - Juha Silander


kaupunginvaltuusto_26.1.2015.jpg

 

Vaasan kaupunginvaltuusto käsitteli maanantain 26.1.2015 kokouksessaan luottamushenkilöorganisaation uudistamista käyden läpi erityisesti niin sanottua Vaasan mallia, jota luottamushenkilöorganisaation kehittämiseen perehtynyt työryhmä esittää väliraportissaan.

Ohessa valtuuston kokouksessa aiheesta käyttämäni puheenvuoro:

"Luottamushenkilöorganisaation kehittämistoimikunta on tehnyt hyvää ja perusteellista työtä selvittäessään eri vaihtoehtoja luottamushenkilöorganisaation rakentamiselle Vaasassa, tulevaisuudessa.

Ajatus siitä, että osa lautakuntien jäsenistä olisi aina valtuutettuja ja varavaltuutettuja, kuulostaa järkevältä. Tällöin viesti lautakuntien ja valtuuston välillä saadaan parhaalla mahdollisella tavalla kulkemaan.

Hienoa on samalla kuitenkin myös se, että lautakuntiin voitaisiin jatkossakin valita myös muita vaikuttamistyöstä kiinnostuneita vaasalaisia. Meillä on kaupungissamme lukuisia ammattitaitoisia, kokeneita luottamushenkilöitä, jotka eivät ole päätyneet kaupunginvaltuuston jäseniksi. Heidän tärkeää panostaan ei tule väheksyä.

Pidän tärkeänä, että luomme mallin, jonka kautta saamme jatkossakin runsaasti motivoituneita, asioihin perehtyneitä ihmisiä ehdolle kunnallisvaaleissa ja sitä kautta kaupungin luottamushenkilöiksi, vaikuttamaan yhteisiin asioihin.

Malli esittää, että suurten lautakuntien puheenjohtajina toimisivat kaupunginhallituksen jäsenet. Toivoisin, että toimikunta vielä harkitsisi tätä uudelleen. En pidä perusteltuna, että valtaa keskitetään liiaksi muutamille ihmisille. Kunnallisen päätöksenteon perusajatuksena on kuitenkin mahdollisimman laaja-alainen demokratia, ei harvainvalta.

Ymmärrän täysin toimikunnan ajatuksen siitä, että kaupunginhallituksen tulisi koko ajan olla mahdollisimman hyvin ajan tasalla eri lautakunnissa käsiteltävistä asioista ja niiden taustoista. Tämä voitaisiin kuitenkin hoitaa myös esimerkiksi myöntämällä suurten lautakuntien puheenjohtajille puhe- ja läsnäolo-oikeus kaupunginhallituksen kokouksiin. Näin valtaa saataisiin jaettua useammalle henkilölle, ja kuitenkin yhteys lautakuntien ja kaupunginhallituksen välillä säilyisi. On tärkeää muistaa, että viisaus ei asu vain yksissä ihmisissä.

Vallan liiallinen keskittäminen johtaisi myös siihen, että tiettyjen luottamushenkilöiden työmäärä muodostuisi kohtuuttomaksi. Mallia ei missään nimessä tule rakentaa niin, että merkittävät luottamustehtävät ovat tosiasiallisesti vain eläkeläisten ja opiskelijoiden hoidettavissa.

Tekstissä viitataan luottamustoimien palkkiojärjestelmän kehittämiseen ja jopa luottamushenkilöiden mahdolliseen osa- ja kokopäiväisyyteen, edellä mainitun työn kuormittavuuden vähentämiseksi. En pidä tällaista järjestelyä kannatettavana. Tosiasiassa: erittäin harva työssäkäyvä ihminen pystyy vähentämään työtuntejaan luottamustehtäviensä takia; näin siis riippumatta siitä, maksetaanko luottamustehtävistä huomattavaa palkkiota tai ei. Esitetty malli toimisikin käytännössä vain esimerkiksi osa-aikaeläkkeelle siirtymistä harkitseville. Luottamushenkilöorganisaatio tulee kuitenkin pystyä rakentamaan niin, että kaikilla on tosiasiallinen mahdollisuus ottaa tehtävät vastaan. Lisäksi, kaupunkimme koko on mielestäni liian pieni ammattipoliitikkomallille.

Toimikunnan pohdinnoissa on paljon hyvää ja taustalla olevat uudistamisen tavoitteet ovat ehdottoman kannatettavia. Toivon kuitenkin, että toimikunta huomioi tänään esille tulevat näkökulmat jatkotyöskentelyssään ja kysyy edelleen kaikilta valtuutetuilta aktiivisesti mielipiteitä prosessin edetessä, erityisesti siinä vaiheessa, kun aletaan hahmotella tulevien lautakuntien määrää, jakoa ja nimikkeitä. Yhdessä saamme varmasti rakennettua toimivan, Vaasan menestystä edistävän luottamushenkilömallin."

Avainsanat: Vaasa, luottamushenkilö, malli, kaupunginhallitus, lautakunta, lautakunnat


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini