Säästöjä myös muilta

Tiistai 10.3.2015 - Juha Silander


Vaasan kaupunginvaltuusto käsitteli 9.3.2015 kokouksessaan vuoden 2015 käyttösuunnitelmia. Samassa yhteydessä puhuttiin paljon myös kaupungin haastavasta taloustilanteesta sekä tarvittavista säästötoimenpiteistä.


Tässä asiasta käyttämäni puheenvuoro:


Käsittelyssä olevasta pykälästämme ja erityisesti sen päätöstekstistä saa nopeasti lukiessa helposti sen käsityksen, että toisen asteen koulutuslautakunta olisi ylittämässä budjettinsa ja anoisi nyt käyttösuunnitelmassaan lisämäärärahaa valtuustolta.

Jottei asiasta jäisi kenellekään väärinkäsitystä, pieni selvennys lienee paikallaan.

Eli ensinnäkin: kaikki toisen asteen oppilaitokset ovat nettoyksiköitä, toisin sanoen tuloilla katetaan menot. Pääosan tuloista muodostavat valtionavustuksina saatavat yksikköhinnat per opiskelija, jotka kerrotaan toteutuneella opiskelijamäärällä.

Alkuperäinen budjetti vuodelle 2015 on tehty arvioidun yksikköhinnan perusteella. Lopullinen päätös yksikköhinnasta saatiin opetushallitukselta vasta marraskuussa 2014, budjetin vahvistamisen jälkeen. Koska todellinen yksikköhinta poikkesi arvioidusta, jouduttiin asia korjaamaan nyt käyttösuunnitelmassa.

Tärkeää on kuitenkin huomata, että toiminta sopeutetaan edellisvuosien tapaan todelliseen yksikköhintarahoitukseen! Eli, toisen asteen osalta käyttösuunnitelman lisämääräraha on todellisuudessa ainoastaan kirjaustekninen – kaikki menot saadaan edelleen katettua kertyvillä tuloilla. Budjettia ei siis olla ylittämässä.

Koska valtionavustus per oppilas on pudonnut todella rajusti viime vuosina, ovat toisen asteen yksiköt itse asiassa tehneet huomattavia säästöjä, paljon enemmän kuin useimmat muut kaupungin yksiköt.

Otetaan esimerkiksi Vaasan Lyseon lukio; yksikköhinta väheni vuodesta 2013 vuoteen 2014 4,3 prosenttia ja nyt vuodesta 2014 vuoteen 2015 6,6 prosenttia. Pudotusta on siis tullut kahdessa vuodessa peräti 10,6 prosenttia. Tästä huolimatta lyseon lukio on saatu pärjäämään pelkällä yksikköhintarahoituksella. Tämä on itse asiassa harvinaista koko Suomen tasolla!

Ja, yksikköhinnan alenemisesta johtuvien tuntuvien säästöjen lisäksi toinen aste on vielä maksanut myös kaupungin säästöohjelman mukaisia lisälaskuja; eli toinen aste on todellakin huolehtinut vastuustaan kaupungin talouden tasapainottamisessa.

Kumulatiivista ylijäämää toisella asteella on yli 7,3 miljoonaa euroa. Osaltaan tämä johtuu tiukasta budjettikurista, osaltaan merkittävistä synergiaeduista, joita on saatu, kun toisen asteen koulutusyksiköt päätettiin vuonna 2005 yhdistää omaksi hallintokunnakseen. Toivonkin, että taloudellisesti kannattavia malleja ei ajattelemattomasti romuteta nyt tulevien organisaatiouudistusten myötä.

Kaupungin taloustilanne on ylipäänsä erittäin huolestuttava ja toivon todella, että JOKAINEN hallintokunta ottaa viimeistään nyt härkää sarvista ja kantaa vastuun toimintansa taloudellisesta järkeistämisestä.

Ei ole oikein, että suurin osa hallintokunnista hoitaa säästövelvoitteensa enemmän kuin tunnollisesti, kun taas jotkut suhtautuvat säästöihin jopa välinpitämättömästi. Erityisesti kaupungin ydinorganisaation ulkopuoliset toimijat, mm. Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, on nyt vihdoin ja viimein pakko saada tiukkaan talouskuriin. Toivon todella, että talouden tasapainottamistyössä löydetään tähän pikaisesti tehokas ratkaisu. Nykytilanne, jossa lapset ja nuoret kärsivät säästötoimenpiteistä kaikkein eniten, ei ole kestävä eikä myöskään perusteltu. Säästöjä pitää saada aikaan myös muualla.

Muistutan jälleen kerran, että meillä valtuustona on vastuu siitä, että tulevat sukupolvet saavat harteilleen menestyvän, taloudellisesti tasapainossa olevan kaupungin.

Avainsanat: toinen aste, säästöt, Vaasa, kaupunki, hallintokunnat, sairaanhoitopiiri, yksikköhinta


Kommentit

12.3.2015 20.57  Jorma Silander

Hei Juha,
asiallinen ja perusteltu puheenvuoro. Hyvä, että pidät lukioitten ym. toiseen asteen koulutuksen puolia sekä "rohkaiset" myös muita suurempaan taloudellisuuteen. Kiva, että et kuitenkaan mollaa ketään - varsinkaan henkilökohtaisesti. Totuuden sanojia arvostetaan - jopa epämielyttävän totuuden. Pelottavalta sen sijaan kuulostaa, kun eräät poliitikot lupaavat taas monenlaista hyvää, vaikka varaa siihen ei ole.
Parhain terveisin!
I

20.3.2015 10.16  Juha Silander

Kiitos kovasti hyvästä kommentista. Pidän erittäin tärkeänä, että kaupungin haastava taloustilanne otetaan vakavasti kaikissa hallintokunnissa ja myös kaupungin ulkopuolisissa tahoissa, joissa käytetään kaupungin rahaa. Kun kaikki osapuolet osallistuvat säästötalkoisiin, eivät säästövaatimukset muodostu millekään osapuolelle ylivoimaisiksi.

On erittäin ikävää, että jotkut edelleen lupaavat "kaikkea hyvää kaikille"; se ei valitettavasti ole realismia tässä taloustilanteessa.

5.4.2015 23.03  Alakouluikäisen lapsen vanhempi

Nykytilanne näyttää Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan suomenkielisen jaoston 1.4.2015 kokouksen päätösten valossa siltä, että säästötoimet todellakin kohdistuvat nyt pieniin koululaisiin. Ensimmäisten luokkien ryhmäkoot kasvavat ja ollaan tekemässä jopa opetus- ja kulttuuriministeriön suositusten vastaisia luokkakokoja. Esimerkiksi tämä kohtalo on tulevilla kolmasluokkalaisilla kielikylpylapsilla, jotka joutuvat 28 oppilaan ryhmiin oppimaan opetussuunnitelman mukaiset asiat heille vieraalla kielellä. Heille annettiin vain vaivainen 1 tunti viikossa jakotunteihin. Säästöjä ei kohdistettu tasapuolisesti kaikille luokka-asteille vaan maksajiksi tulevat nyt vain tämä vuosiluokka kielikylvyn osalta. Nämä lapset tulevat nyt kärsimään tulevan vuoden säästötavoitteiden vuoksi vähintään seuraavat neljä vuotta. Eikö näitä säästöjää todellakaan olisi voitu saavuttaa muulla tavoin tai asettaa säästötavoitteet muualle kuin perusopetuksen alimmille luokille? Tulisiko säästötavoitteet ottaa uudelleen valtuuston arvioitaviksi, jotta nämä pienet eivät joudu maksamaan liian suurta hintaa.

7.4.2015 14.39  Juha Silander

Hei,

Kiitos viestistäsi. Puutut erittäin tärkeään ja myös haastavaan aiheeseen. Jostain syystä kielikylpyopetus tuntuu olevan joillekin virkamiehille kuin punainen vaate, josta mieluiten hankkiuduttaisiin vähin äänin eroon. Ja kuitenkin: kaksi- ja monikielisyys on Vaasan suuri rikkaus, ja yksi hieno tapa tukea tätä on tarjota lapsillemme mahdollisuus kielikylpyopetukseen.

Kun käsittelimme vuoden 2015 budjettia viime marraskuun valtuustossa, olimme erittäin huolissamme pieniin lapsiin kohdistuvista leikkauksista. Niinpä teimme erillisen päätöksen lisätä tuntiresursseihin 0,7 miljoonaa euroa, jotta ryhmäkoot saataisiin pidettyä riittävän alhaisina. Jostain syystä saimme nyt sitten kuulla helmikuussa, että ko. rahaa ei olisikaan käytettävissä opetuksen laadun parantamiseen, vaan se olisi käytetty jo toisaalle. Tätä nyt parhaillaan selvitetään (otimme asian puheeksi mm. viime valtuuston kokouksessa).

Valtuustolla on ehdottomasti yhteinen tahto toimia niin, että lapset eivät joudu kärsimään säästövelvoitteista - säästöt pitää löytyä pääsääntöisesti muualta.

Meillä on tänään illalla kaupunginvaltuusto - toivotaan, että saamme jo siellä jotakin lisätietoa asiasta. Joka tapauksessa pidän ja pidämme asiaa aktiivisesti esillä - aikuisten täytyy puolustaa lasten oikeuksia, koska he eivät itse pysty sitä vielä tekemään. Toivotaan, että asiaan löytyy pikaisesti jokin kompromissiratkaisu.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini