Tasapainottamistyön jatkuttava!

Keskiviikko 1.7.2015 - Juha Silander


Kaupunginvaltuustolla oli maanantain 15.6.2015 kokouksessaan käsiteltävänä lukematon määrä suuria, kaupungin tulevaisuuden kannalta merkittäviä päätöksiä. Lisäasiana kokoukseen tuotiin mm. kaupungin talouden tasapainottamistyötä käsittelevä pykälä.

Tässä aiheesta valtuustossa käyttämäni puheenvuoro:

"Kun tasapainottamistoimikunta perustettiin maaliskuussa 2015, sille asetettiin paljon toiveita. Ajateltiin, että toimikunta käärisi yhdessä virkamiesten kanssa hihat samaan tapaan kuin edellinen tasapainottamistoimikunta teki muutamia vuosia sitten.

Koin, että toimikunnan jäsenillä oli aidosti suuri halu saada konkreettisia tuloksia aikaan. Kävimme toimikunnassa läpi eri hallintokuntien niin sanottuja vuotokohtia, eli asioita, joihin Vaasassa kuluu selkeästi enemmän rahaa kuin muissa vertailukaupungeissa.

Päätimme, että tiettyjen vuotokohtien osalta menemme jatkotyöskentelyssä vielä pintaa syvemmälle, selvittäen suuria kustannuksia aiheuttavien toimintojen taustoja ja yksityiskohtia, pyrkien samalla löytämään vaihtoehtoisia, edullisempia malleja asioiden toteuttamiseksi. Lisäksi sovimme, että perustamme toimialakohtaiset työryhmät, joissa toimialajohtajien johdolla käymme yksityiskohtaisesti läpi kunkin toimialan mahdollisia säästökohteita. Tarmoa työhön siis oli.

Kuitenkin yhtäkkisesti tasapainottamistoimikunnan työ lopetettiin, jopa niin rajusti, että jo sovitut työryhmätapaamiset peruttiin. Syynä tähän oli laadittu lista säästötoimenpiteistä, joilla talous voitaisiin saada tasapainoon "helpolla tavalla", menemällä siitä, mistä aita on matalin.

Tuli väistämättä sellainen tunne, että hanskat haluttiin yksinkertaisesti pudottaa tiskiin, toteuttamalla tarvittavat säästöt yksinkertaisesti käymällä kaupunkilaisten rahapussilla; tuloverokorotuksin, kiinteistöverokorotuksin sekä vaatimalla säästöjä sairaanhoitopiiriltä. Todellisuudessa siis lähes kaikki säästöt vieritettiin muille kuin kaupungin hallintokuntien vastuulle.

Olen aidosti sitä mieltä, että pystymme tasapainottamistoimikuntana saamaan vielä huomattavia säästöjä aikaan, kuten myös löytämään uusia tuloratkaisuja ja toimintojen tehostamisen keinoja. Tämä toki edellyttää sujuvaa yhteistyötä virkamiesten kanssa. En todellakaan näe järkevänä, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevat säästoimenpiteet, sillä niitä tulee ehdottomasti vielä työstää huomattavasti eteenpäin.

Jos nyt hyväksymme liitteenä olevan säästötoimenpidelistan, sidomme kätemme täysin. Toimialajohtajat ovat jo äsken puheenvuoroissaan viitanneet säästötoimenpidelistan kirjauksiin. Eli todellisuudessa säästötoimenpidelistan hyväksymällä kumoamme samalla myös juuri edellä päätetyt 2016 kehyksen laskentaperusteet. Tämä on tärkeää huomata.

Säästötoimenpide-ehdotukset voidaan joka tapauksessa merkitä tiedoksi, kuvauksena siitä, missä vaiheessa toimikunnan työ on tällä hetkellä menossa. Lopullinen, päivitetty säästötoimenpidelista voidaan sitten hyväksyä syksyllä - tasapainottamistoimikunnan, virkamiesten ja hallintokuntien tehtyä työnsä loppuun. Tämä aikataulu riittää myös lain asettamien talouden tasapainottamisvaatimusten näkökulmasta.

Esitän, että päätösesityksen kohta kaksi muutetaan kuulumaan seuraavasti:
(Kaupunginvaltuusto päättää, että)
2) tasapainottamistoimikunnan ehdotus säästötoimenpiteistä merkitään tiedoksi. Kaupunginvaltuusto velvoittaa tasapainottamistoimikunnan jatkamaan ja tiivistämään työtään kaupungin talouden saattamiseksi tasapainoon sekä varmistamaan samalla vuoden 2016 talousarvion kehyksen hyväksyttyjen laskentaperusteiden toteutumisen."

Avainsanat: tasapainotus, talous, Vaasa, kaupunginhallitus, veroprosentti, tulovero, tasapainottamistoimikunta


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini