Ymmärrys taloudesta hukassa

Torstai 23.1.2020 - Juha Silander

Vaasan kaupungissa on meneillään ennen näkemättömän suuri ponnistus kaupungin talouden tasapainottamiseksi. Viime vuosien aikana kertynyt kumulatiivinen alijäämä tulee saada katettua pikaisesti, kuntalain asettamien vaatimusten mukaisesti.

Kaupunginvaltuuston budjettikokouksessa päätimme asettaa koko kaupungille 2,05 % säästövelvoitteen suhteessa alun perin esitettyihin talousarviolukuihin. Kaupungin tulosalueet ovat kovalla vauhdilla valmistelleet esityksiään käyttötalousbudjetiksi vuodelle 2020, asetetut lisäsäästöt huomioiden.

Olen päässyt seuraamaan tasapainotustyötä läheltä erityisesti sosiaali- ja terveyslautakunnan osalta. Kyseinen lautakunta kantaakin ylivoimaisesti suurimman vastuun kaupungin taloudesta ja sitä kautta myös sen tasapainoon saattamisesta. Asetimme lautakunnan joulukuun kokouksessa tasapainotustyöryhmän, johon nimettiin yksi edustaja kustakin puolueesta. Sain "kunnian" edustaa kokoomusta ko. työryhmässä.

Tasapainotustyöryhmä kokousti kolme kertaa, käyden johtavien virkamiesten kanssa läpi kohta kohdalta läpi sellaisia asioita, joissa edes teoriassa olisi mahdollisuus säästämiseen. Useat asiat sote-sektorilla ovat lakisääteisiä. Lisäksi joukossa on monia palveluita, joiden heikentäminen ei ole käytännössä järkevää, sillä ne aiheuttaisivat entistä suurempia kustannuksia toisaalla.

Saimme työryhmän viimeisessä kokouksessa aikaan yksimielisen esityksen talouden tasapainottamiseksi.

Kuluvan viikon tiistaina, 21.1.2020, sote-lautakunta kokoontui käymään esitettyjä leikkauksia läpi, osana käyttötalousarvion hyväksymistä. Yllättäen lautakunnan kokoukseen tuotiin kahden lautakunnan jäsenen toimesta huomattava lista kululisäyksiä. Yhteensä lisäyksiä talousarvioon esitettiin 16 kpl, muistini mukaan n. 1,8 miljoonan euron edestä!

Tämä tuli minulle ja myös monelle muulle täytenä yllätyksenä. Olimmehan olleet työryhmässä täysin yksimielisiä, ja epäilemättä jokainen työryhmän jäsen oli myös prosessin aikana konsultoinut omia taustaryhmiään (=puolueiden valtuustoryhmät / kunnallisjärjestöjen hallitukset) asiassa.

Saimme äänestettyä lautakunnassa kahdeksan lisäysesitystä kumoon, mutta valitettavasti toiset kahdeksan ehdotusta menivät lautakunnan äänestyksessä niukalla äänten enemmistöllä läpi. Jätimme yhdessä toisen kokoomuslaisen lautakunnan jäsenen kanssa kirjallisen eriävän mielipiteen lautakunnan päätökseen lisätä kuluja, vedoten kaupungin haastavaan taloudelliseen tilanteeseen. Kaksi muuta lautakunnan jäsentä yhtyi eriävään mielipiteeseemme.

Olen todella häkeltynyt, että tällaista pääsee tapahtumaan. Joka ainut meistä valtuutetuista haluaisi lisätä rahaa moneen kohtaan eikä palvelutasoa haluttaisi heikentää millään sektorilla. Mutta ikävä kyllä tosiasia on se, ettei nykytasoiseen palveluun ole Vaasalla enää varaa. Meidän tulee elää "suu säkkiä myöten", vaikka se tekeekin kipeää.

Tuntuu todella siltä, että ymmärrys kaupungin taloustilanteen vakavuudesta on edelleen täysin epäselvä monille poliitikoille. Valitettavasti. 

2 kommenttia . Avainsanat: talous, Vaasa, tasapainotus, raha, sote, tasapaino, päättäjät, valtuutetut

Otetaan Elisa-stadionista opiksi!

Maanantai 27.3.2017 - Juha Silander

Herra puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut,
Vaasan jalkapallostadionin alkuperäinen investointimääräraha, 11,5 milj. euroa, oli jo monelle valtuutetulle todella pahasti kipurajalla. Varsinkin, kun tiesimme, että vastaavanlaisia stadioneita on saatu toteutettua monella paikkakunnalla, sekä Suomessa että Ruotsissa, huomattavasti edullisemmin. KVR-urakkana olisi varmastikin päästy selkeästi halvemmalla.
Valtuustosalissa vakuutettiin, että rahat tulevat riittämään: sanottiin, että 11,5 miljoonalla saadaan toteutettua toimiva jalkapallostadion. Vuosien varrella valtuustoon on kuitenkin tuotu lukuisia lisäbudjetteja, milloin johtuen ravintolavarustelusta, milloin stadionin wc-tiloista. Kokonaiskustannuksen olisi pitänyt olla selvillä heti alusta alkaen. Toki ymmärrän, että urakkatarjouksia ei oltu vielä tuolloin valtuuston kokoukseen mennessä saatu. Mutta kustannusten suuruusluokka pystytään kyllä nykyään melko tarkasti arvioimaan.
Kaupunginhallitus asetti tammikuussa 2016 ohjausryhmän stadionprojektin eteenpäin viemiseksi. Ohjausryhmä projektipäällikköineen teki todella hyvää työtä ja sai projektiin ryhtiä. Ja tietenkin on hienoa, että meillä on nyt komea, uusi stadion. 
Mutta, tästä prosessista täytyy ottaa opiksi: kun uudelle valtuustolle tulee uusia investointihankkeita, mahdollisesti esimerkiksi Wasa Station, tulee kustannusarviot pystyä laatimaan niin, että kaikki on huomioitu kerralla. Se tekee päätöksenteosta linjakasta ja taloudellisesti vastuullista. Suurprojekteille sekä projekteille, joita tehdään kertaluonteisesti, tulee lisäksi heti alusta alkaen perustaa ohjausryhmä, jolloin läpinäkyvyys ja seuranta vahvistuvat.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: valtuusto, stadion, jalkapallo, talous, budjetti, ylitys, Vaasa, ohjausryhmä

Tasapainottamistyön jatkuttava!

Keskiviikko 1.7.2015 - Juha Silander

Kaupunginvaltuustolla oli maanantain 15.6.2015 kokouksessaan käsiteltävänä lukematon määrä suuria, kaupungin tulevaisuuden kannalta merkittäviä päätöksiä. Lisäasiana kokoukseen tuotiin mm. kaupungin talouden tasapainottamistyötä käsittelevä pykälä.

Tässä aiheesta valtuustossa käyttämäni puheenvuoro:

"Kun tasapainottamistoimikunta perustettiin maaliskuussa 2015, sille asetettiin paljon toiveita. Ajateltiin, että toimikunta käärisi yhdessä virkamiesten kanssa hihat samaan tapaan kuin edellinen tasapainottamistoimikunta teki muutamia vuosia sitten.

Koin, että toimikunnan jäsenillä oli aidosti suuri halu saada konkreettisia tuloksia aikaan. Kävimme toimikunnassa läpi eri hallintokuntien niin sanottuja vuotokohtia, eli asioita, joihin Vaasassa kuluu selkeästi enemmän rahaa kuin muissa vertailukaupungeissa.

Päätimme, että tiettyjen vuotokohtien osalta menemme jatkotyöskentelyssä vielä pintaa syvemmälle, selvittäen suuria kustannuksia aiheuttavien toimintojen taustoja ja yksityiskohtia, pyrkien samalla löytämään vaihtoehtoisia, edullisempia malleja asioiden toteuttamiseksi. Lisäksi sovimme, että perustamme toimialakohtaiset työryhmät, joissa toimialajohtajien johdolla käymme yksityiskohtaisesti läpi kunkin toimialan mahdollisia säästökohteita. Tarmoa työhön siis oli.

Kuitenkin yhtäkkisesti tasapainottamistoimikunnan työ lopetettiin, jopa niin rajusti, että jo sovitut työryhmätapaamiset peruttiin. Syynä tähän oli laadittu lista säästötoimenpiteistä, joilla talous voitaisiin saada tasapainoon "helpolla tavalla", menemällä siitä, mistä aita on matalin.

Tuli väistämättä sellainen tunne, että hanskat haluttiin yksinkertaisesti pudottaa tiskiin, toteuttamalla tarvittavat säästöt yksinkertaisesti käymällä kaupunkilaisten rahapussilla; tuloverokorotuksin, kiinteistöverokorotuksin sekä vaatimalla säästöjä sairaanhoitopiiriltä. Todellisuudessa siis lähes kaikki säästöt vieritettiin muille kuin kaupungin hallintokuntien vastuulle.

Olen aidosti sitä mieltä, että pystymme tasapainottamistoimikuntana saamaan vielä huomattavia säästöjä aikaan, kuten myös löytämään uusia tuloratkaisuja ja toimintojen tehostamisen keinoja. Tämä toki edellyttää sujuvaa yhteistyötä virkamiesten kanssa. En todellakaan näe järkevänä, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevat säästoimenpiteet, sillä niitä tulee ehdottomasti vielä työstää huomattavasti eteenpäin.

Jos nyt hyväksymme liitteenä olevan säästötoimenpidelistan, sidomme kätemme täysin. Toimialajohtajat ovat jo äsken puheenvuoroissaan viitanneet säästötoimenpidelistan kirjauksiin. Eli todellisuudessa säästötoimenpidelistan hyväksymällä kumoamme samalla myös juuri edellä päätetyt 2016 kehyksen laskentaperusteet. Tämä on tärkeää huomata.

Säästötoimenpide-ehdotukset voidaan joka tapauksessa merkitä tiedoksi, kuvauksena siitä, missä vaiheessa toimikunnan työ on tällä hetkellä menossa. Lopullinen, päivitetty säästötoimenpidelista voidaan sitten hyväksyä syksyllä - tasapainottamistoimikunnan, virkamiesten ja hallintokuntien tehtyä työnsä loppuun. Tämä aikataulu riittää myös lain asettamien talouden tasapainottamisvaatimusten näkökulmasta.

Esitän, että päätösesityksen kohta kaksi muutetaan kuulumaan seuraavasti:
(Kaupunginvaltuusto päättää, että)
2) tasapainottamistoimikunnan ehdotus säästötoimenpiteistä merkitään tiedoksi. Kaupunginvaltuusto velvoittaa tasapainottamistoimikunnan jatkamaan ja tiivistämään työtään kaupungin talouden saattamiseksi tasapainoon sekä varmistamaan samalla vuoden 2016 talousarvion kehyksen hyväksyttyjen laskentaperusteiden toteutumisen."

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: tasapainotus, talous, Vaasa, kaupunginhallitus, veroprosentti, tulovero, tasapainottamistoimikunta

Kaupunginvaltuuston syyskausi aloitettu

Keskiviikko 27.8.2014 - Juha Silander

Vaasan kaupunginvaltuusto aloitti syyskautensa maanantaina 25.8.2014. Kokouksen esityslista oli poikkeuksellisen lyhyt, lähinnä tietysti heijastaen valmistelijoiden kulunutta kesälomakautta.

Positiivisena uutisena saimme kuulla talouskatsauksen yhteydessä, että kaupungin viime kuukausien aikana tekemät rajut säästötoimet ovat alkaneet tuottaa tulosta. Vaikka vuoden 2014 tulos tulee edelleen jäämään reilusti alijäämäiseksi, on se kuitenkin huomattavasti parempi kuin mitä vielä muutama kuukausi sitten pelättiin. Tiukalla budjettikurilla, sijaisten ottamisen rajoittamisella ja muilla säästötoimenpiteillä on siis saatu jotakin aikaan. Ikävä kyllä tehtävää on kuitenkin vielä paljon, ennen kuin talous saadaan kokonaisuudessaan tasapainoon. Työ on välttämätöntä, jotta voimme turvata taloudellisesti vakaan, toimivan kunnan myös tuleville sukupolville. Emme voi jättää heitä velkataakan alle, se ei olisi reilua.

Puitteiltaan maanantain valtuuston kokous poikkesi normaalista aika lailla, kun äänestyksissä ja puheenvuorojen pyytämisessä käytettävät laitteistot eivät toimineet. Pidetyt äänestykset toivat siis meille mukavaa taukoliikuntaa, kun nousimme aina seisomaan oman mielipiteemme ilmaisemiseksi. Myös puheenvuoropyyntöjen osalta kokouksen puheenjohtaja pysyi esimerkillisesti tilanteen tasalla, valtuutettujen suuresta määrästä huolimatta, jakaen puheenvuorot käsitykseni mukaan hyvinkin oikeassa järjestyksessä. Haastetta toi kuitenkin se, että valtuutetuilla ei ollut käsitystä, ketkä kaikki ovat käyttämässä puheenvuoroja kussakin käsiteltävässä asiassa, jolloin piti ikään kuin varmistaa, että eri puolueiden näkökulmat tulevat keskustelussa varmuudella esiin. Toivotaan siis, että laitteet saadaan kuntoon ennen seuraavaa valtuustoa.  

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: valtuusto, kaupunginvaltuusto, talous, Vaasa