Tampere vai Turku?

Perjantai 10.10.2014 - Juha Silander

Suomen kunnat ovat parhaillaan haastavan valinnan edessä. Kunnilta on pyydetty lausuntoa suurta sote-uudistusta koskien. Yhtenä osana lausuntoa kuntien tulee myös ottaa kantaa siihen, mihin erityisvastuualueeseen (erva) ne haluaisivat jatkossa kuulua.

Vaasan kaupunginhallitus teki maanantaina 6.10.2014 kokouksessaan useiden äänestysten jälkeen järkevän esityksen, jonka mukaan lopullista valintaa Tampereen ja Turun erva-alueiden välillä ei tehtäisi vielä, koska valintaan liittyvät syy-seuraussuhteet ja vaikutukset eivät ole selvillä.

Tampereen erva-alueeseen suuntautumista puoltaa ennen kaikkea näkökulma, jonka mukaan tulevia erva-aluerajoja saatetaan jatkossa käyttää myös muiden alueellisten hallintojen aluerajoina. Jos esimerkiksi pelastustoimi tai oikeuslaitos ottaa tulevat hallintoaluerajansa erva-alueista, on Vaasalla Tampereen erva-alueeseen kuuluttaessa etulyöntiasema eri toimintojen keskuskaupunkeja valittaessa, vahvaan kaksikielisyyteemme perustuen. Vaasa pystyy tarjoamaan kaikki palvelut kahdella kielellä, toisin kuin useimmat muut Tampereen erva-alueen kunnat. Jos taas kuuluisimme Turun erva-alueeseen, olisi Turulla itsellään valmiudet huolehtia kaikesta hallinnosta kaksikielisesti. Tällöin Vaasa Turkua pienempänä toimijana jäisi keskuskaupunkeja valittaessa mitä luultavimmin aina kakkossijalle.

Turun erva-alueeseen kuulumista puoltaa puolestaan se, että Vaasa on Turkuun nähden ”riittävän kaukana”, jolloin Turun on pakko luottaa Vaasaan ja antaa Vaasalle riittävissä määrin vastuuta ja itsenäisiä tehtäviä. On oletettavaa, että Turun erva-alueeseen kuuluminen turvaa Vaasan keskussairaalan säilymisen päivystystasoisena huomattavasti paremmin kuin Tampereen erva-alueeseen suuntauduttaessa.

Vaasan sote-vastauksen käsittely jatkuu ensi maanantaina kaupunginvaltuustossa. Odotettavissa on pitkä ja rönsyilevä keskustelu. Toivottavasti päädymme kuitenkin pitäytymään kaupunginhallituksen enemmistön kannassa. Tarvitsemme välttämättä lisätietoa ennen kuin pystymme yksiselitteisesti sanomaan, kumpi on Vaasalle parempi yhteistyökumppani, Tampere vai Turku.

Vaarana tietysti on, että Vaasan jarrutellessa vastaustaan päätös asiasta tehdään ministeriön työpöydällä. Ja toisaalta, onko yksittäisen kunnan mielipiteellä aidosti merkitystä, vai määrätäänkö erva-aluejako lopulta joka tapauksessa keskitetysti? Tästäkin huolimatta Vaasan suuntauspäätöksen tulee olla harkittu ja perusteltu.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sote, erva, Tampere, Turku, Vaasa, kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuuston syyskausi aloitettu

Keskiviikko 27.8.2014 - Juha Silander

Vaasan kaupunginvaltuusto aloitti syyskautensa maanantaina 25.8.2014. Kokouksen esityslista oli poikkeuksellisen lyhyt, lähinnä tietysti heijastaen valmistelijoiden kulunutta kesälomakautta.

Positiivisena uutisena saimme kuulla talouskatsauksen yhteydessä, että kaupungin viime kuukausien aikana tekemät rajut säästötoimet ovat alkaneet tuottaa tulosta. Vaikka vuoden 2014 tulos tulee edelleen jäämään reilusti alijäämäiseksi, on se kuitenkin huomattavasti parempi kuin mitä vielä muutama kuukausi sitten pelättiin. Tiukalla budjettikurilla, sijaisten ottamisen rajoittamisella ja muilla säästötoimenpiteillä on siis saatu jotakin aikaan. Ikävä kyllä tehtävää on kuitenkin vielä paljon, ennen kuin talous saadaan kokonaisuudessaan tasapainoon. Työ on välttämätöntä, jotta voimme turvata taloudellisesti vakaan, toimivan kunnan myös tuleville sukupolville. Emme voi jättää heitä velkataakan alle, se ei olisi reilua.

Puitteiltaan maanantain valtuuston kokous poikkesi normaalista aika lailla, kun äänestyksissä ja puheenvuorojen pyytämisessä käytettävät laitteistot eivät toimineet. Pidetyt äänestykset toivat siis meille mukavaa taukoliikuntaa, kun nousimme aina seisomaan oman mielipiteemme ilmaisemiseksi. Myös puheenvuoropyyntöjen osalta kokouksen puheenjohtaja pysyi esimerkillisesti tilanteen tasalla, valtuutettujen suuresta määrästä huolimatta, jakaen puheenvuorot käsitykseni mukaan hyvinkin oikeassa järjestyksessä. Haastetta toi kuitenkin se, että valtuutetuilla ei ollut käsitystä, ketkä kaikki ovat käyttämässä puheenvuoroja kussakin käsiteltävässä asiassa, jolloin piti ikään kuin varmistaa, että eri puolueiden näkökulmat tulevat keskustelussa varmuudella esiin. Toivotaan siis, että laitteet saadaan kuntoon ennen seuraavaa valtuustoa.  

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: valtuusto, kaupunginvaltuusto, talous, Vaasa

Neuvottelun jalo taito

Keskiviikko 14.11.2012 - Juha Silander

Maanantaina se sitten virallisesti alkoi - uuden kaupunginvaltuuston työskentely. Kokous, jonka kaikki ajattelivat menevän nopeasti ja sujuvasti, päätyikin melkoiseksi showksi, jossa väännettiin useaan otteeseen paikkajaoista, päästiin jopa pitämään valinnoista vaalejakin. Äänestäminen toki on aivan normaalia valtuuston kokouksissa, mutta erittäin harvoin joudutaan turvautumaan suhteelliseen vaalitapaan henkilövalinnoissa, asiat on yleensä saatu neuvoteltua valmiiksi etukäteen.

Äänestämisessä ei sinänsä ole mitään huonoa. Sehän pikemminkin osoittaa demokratian toimivan. Ikävää sen sijaan on se, että paikkaneuvotteluissa ei olla päästy kaikkia osapuolia tyydyttävään lopputulokseen. Siitähän tarve äänestää kertoo. Toivon sydämestäni, että sopu löytyy lautakuntapaikoista neuvoteltaessa, olisi todella tylsää äänestää niistäkin. Ja sitä paitsi, hedelmällinen valtuustotyöskentely edellyttää, että kaikki puolueet vetävät yhtä köyttä. Kaikilla on kuitenkin lopulta sama päämäärä - oman kotikaupungin kehittäminen entistä paremmaksi paikaksi elää, meille kaikille.

Selvää on, että neuvottelijat eivät ole helpon tilanteen edessä. Kaupungin lukemattomien luottamuspaikkojen jakaminen pisteytysjärjestelmienkään avulla ei todellakaan ole yksinkertaista. Usein käy sitä paitsi niin, että monet ryhmittymät ovat kiinnostuneita juuri samasta, yksittäisestä luottamustehtävästä, eikä kompromisseihin haluttaisi suostua. Jonkun on lopulta pakko antaa periksi, jotta asiassa päästään eteenpäin. Tällöin kuitenkin yleensä halutaan jotakin tilalle, ikään kuin korvauksena menetetystä "edusta". Kyseessä on melkoinen palapeli, jossa tunteet helposti käyvät kuumina. Ja, kun palapeli on puolueiden välillä saatu rakennettua, jatkuu sama vääntö yksittäisten puolueiden sisällä, nimettäessä henkilöitä puolueen saamille paikoille. Suurena vaarana on, että asiatason riitelemisen lisäksi myös ihmisille tulee erimielisyyksiä. Tämä ei missään nimessä voi olla paikkajakotyön tarkoitus. 

Nyt siis toivon ymmärrystä, malttia ja kuuntelun taitoa kaikille neuvottelijoille, kaikissa ryhmissä. Hyvässä hengessä käydyt neuvottelut tuottavat varmasti kaikkia tyydyttävän lopputuloksen, ja silloin tulevista valtuustovuosista tulee mahdollisimman onnistuneet, kaikkien kannalta.

Tästä se alkaa!

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: neuvottelut, paikat, kaupunginvaltuusto, vaasa