Kohta uusia tuulia

Sunnuntai 15.8.2021 - Juha Silander

1.8.2021 oli omassa elämässäni eräänlainen käännekohta. Olin toiminut vuodesta 2005 alkaen aktiivisesti kunnallispolitiikassa, ensin lapsuuden kotipaikkakunnallani Punkaharjulla ja sittemmin Vaasassa. Matkaan oli mahtunut kunnan- ja kaupunginvaltuutetun hienot tehtävät, kunnanhallituksen ja erilaisten lautakuntien jäsenyys sekä toimiminen Vaasan kaupungin koulutuslautakunnan puheenjohtajana, peräti kahden valtuustokauden ajan.

Anottuani virkavapaata Vaasan seurakuntayhtymän talousjohtajan virastani ja siirryttyäni Helsingin seurakuntayhtymään vs. hallintojohtajaksi, tein päätöksen olla asettumasta ehdolle vuoden 2021 kuntavaaleissa. Päätös ei ollut helppo - kunnallisesta päätöksenteosta oli tullut keskeinen, tärkeä osa elämääni. Koin myös, että minulla oli edelleen annettavaa Vaasan ja vaasalaisten hyväksi. Näin kuitenkin samalla, etten pystyisi hoitamaan luottamustehtävääni täysipainoisesti työskennellessäni ja asuessani arkipäivät Helsingissä. Koronan mukanaan tuomien etäkokouksien myötä pystyin onnekseni osallistumaan kevään 2021 ajan Vaasan kaupunginvaltuuston ja lautakuntien kokouksiin. Helsingin tehtäväni jatkuu kuitenkin aina 31.10.2021 saakka, joten en voinut luottaa siihen, että Vaasan kokouksiin osallistuminen olisi onnistunut enää syksyllä 2021.

Kun kuntavaalit käytiin kesällä 2021 ja valtuustokausi läheni loppuaan, oli minulla samalla sekä haikea että helpottunut olo. Haikea olo siitä, että valtuutetun työhöni oli kuulunut paljon mielenkiintoisia, haastavia tehtäviä. Oli ollut aivan valtavan motivoivaa saada erilaisia, sekä pieniä että isoja asioita eteenpäin, kaikkien meidän vaasalaisten parhaaksi. Myös työskentely luottamushenkilökollegoiden ja kaupungin virkamiesten kanssa oli ollut erittäin antoisaa. 

Toisaalta olo oli helpottunut siitä, että jatkossa aivan kaikki vapaa-aika ei kuluisi lukemattomien kokousten sekä niihin liittyvien valmistautumisten parissa vaan aikaa jäisi myös ehkä uusille harrastuksille (nimimerkillä mm. kuntosalikortti on ollut luvattoman vähällä käytöllä viime vuosina...)

Vaikuttamistyö ei kuitenkaan tokikaan pääty tähän - vaikuttamista voi tehdä monin eri tavoin ja monissa eri kanavissa. 

Innolla odotan, mitä uusia tuulia tulevat kuukaudet tuovat tullessaan! 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: valtuusto, päätöksenteko, vaikuttaja

Otetaan Elisa-stadionista opiksi!

Maanantai 27.3.2017 - Juha Silander

Herra puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut,
Vaasan jalkapallostadionin alkuperäinen investointimääräraha, 11,5 milj. euroa, oli jo monelle valtuutetulle todella pahasti kipurajalla. Varsinkin, kun tiesimme, että vastaavanlaisia stadioneita on saatu toteutettua monella paikkakunnalla, sekä Suomessa että Ruotsissa, huomattavasti edullisemmin. KVR-urakkana olisi varmastikin päästy selkeästi halvemmalla.
Valtuustosalissa vakuutettiin, että rahat tulevat riittämään: sanottiin, että 11,5 miljoonalla saadaan toteutettua toimiva jalkapallostadion. Vuosien varrella valtuustoon on kuitenkin tuotu lukuisia lisäbudjetteja, milloin johtuen ravintolavarustelusta, milloin stadionin wc-tiloista. Kokonaiskustannuksen olisi pitänyt olla selvillä heti alusta alkaen. Toki ymmärrän, että urakkatarjouksia ei oltu vielä tuolloin valtuuston kokoukseen mennessä saatu. Mutta kustannusten suuruusluokka pystytään kyllä nykyään melko tarkasti arvioimaan.
Kaupunginhallitus asetti tammikuussa 2016 ohjausryhmän stadionprojektin eteenpäin viemiseksi. Ohjausryhmä projektipäällikköineen teki todella hyvää työtä ja sai projektiin ryhtiä. Ja tietenkin on hienoa, että meillä on nyt komea, uusi stadion. 
Mutta, tästä prosessista täytyy ottaa opiksi: kun uudelle valtuustolle tulee uusia investointihankkeita, mahdollisesti esimerkiksi Wasa Station, tulee kustannusarviot pystyä laatimaan niin, että kaikki on huomioitu kerralla. Se tekee päätöksenteosta linjakasta ja taloudellisesti vastuullista. Suurprojekteille sekä projekteille, joita tehdään kertaluonteisesti, tulee lisäksi heti alusta alkaen perustaa ohjausryhmä, jolloin läpinäkyvyys ja seuranta vahvistuvat.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: valtuusto, stadion, jalkapallo, talous, budjetti, ylitys, Vaasa, ohjausryhmä

Terveiset valtuustosta

Maanantai 23.5.2016 - Juha Silander

Päätimme juuri Vaasan kaupunginvaltuustossa äänestyksen jälkeen, että Vaasassa on jatkossakin lautakuntia ja niiden jäsenistä 1/3 voi olla muitakin kuin valtuutettuja ja varavaltuutettuja. Lisäksi päätimme poistaa linjauksen, jonka mukaan vähintään yhden lautakunnan jäsenistä tulisi pakosti olla kaupunginhallituksen jäsen. Eli jatkossakin merkittäviin luottamuspaikkoihin voidaan valita myös muita kuin äänikuninkaita ja -kuningattaria, eikä Vaasaan synny harvainvaltaa tukevaa järjestelmää. Toisin sanoen, äänimäärän lisäksi voidaan huomioida myös ihmisen ammattitaito ja soveltuvuus.

Olen tähän ratkaisuun erittäin tyytyväinen! Demokratia voitti.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: valtuusto, Vaasa, luottamushenkilö, organisaatiouudistus, säästöt, lautakunta, valiokunta

Tampere vai Turku?

Perjantai 10.10.2014 - Juha Silander

Suomen kunnat ovat parhaillaan haastavan valinnan edessä. Kunnilta on pyydetty lausuntoa suurta sote-uudistusta koskien. Yhtenä osana lausuntoa kuntien tulee myös ottaa kantaa siihen, mihin erityisvastuualueeseen (erva) ne haluaisivat jatkossa kuulua.

Vaasan kaupunginhallitus teki maanantaina 6.10.2014 kokouksessaan useiden äänestysten jälkeen järkevän esityksen, jonka mukaan lopullista valintaa Tampereen ja Turun erva-alueiden välillä ei tehtäisi vielä, koska valintaan liittyvät syy-seuraussuhteet ja vaikutukset eivät ole selvillä.

Tampereen erva-alueeseen suuntautumista puoltaa ennen kaikkea näkökulma, jonka mukaan tulevia erva-aluerajoja saatetaan jatkossa käyttää myös muiden alueellisten hallintojen aluerajoina. Jos esimerkiksi pelastustoimi tai oikeuslaitos ottaa tulevat hallintoaluerajansa erva-alueista, on Vaasalla Tampereen erva-alueeseen kuuluttaessa etulyöntiasema eri toimintojen keskuskaupunkeja valittaessa, vahvaan kaksikielisyyteemme perustuen. Vaasa pystyy tarjoamaan kaikki palvelut kahdella kielellä, toisin kuin useimmat muut Tampereen erva-alueen kunnat. Jos taas kuuluisimme Turun erva-alueeseen, olisi Turulla itsellään valmiudet huolehtia kaikesta hallinnosta kaksikielisesti. Tällöin Vaasa Turkua pienempänä toimijana jäisi keskuskaupunkeja valittaessa mitä luultavimmin aina kakkossijalle.

Turun erva-alueeseen kuulumista puoltaa puolestaan se, että Vaasa on Turkuun nähden ”riittävän kaukana”, jolloin Turun on pakko luottaa Vaasaan ja antaa Vaasalle riittävissä määrin vastuuta ja itsenäisiä tehtäviä. On oletettavaa, että Turun erva-alueeseen kuuluminen turvaa Vaasan keskussairaalan säilymisen päivystystasoisena huomattavasti paremmin kuin Tampereen erva-alueeseen suuntauduttaessa.

Vaasan sote-vastauksen käsittely jatkuu ensi maanantaina kaupunginvaltuustossa. Odotettavissa on pitkä ja rönsyilevä keskustelu. Toivottavasti päädymme kuitenkin pitäytymään kaupunginhallituksen enemmistön kannassa. Tarvitsemme välttämättä lisätietoa ennen kuin pystymme yksiselitteisesti sanomaan, kumpi on Vaasalle parempi yhteistyökumppani, Tampere vai Turku.

Vaarana tietysti on, että Vaasan jarrutellessa vastaustaan päätös asiasta tehdään ministeriön työpöydällä. Ja toisaalta, onko yksittäisen kunnan mielipiteellä aidosti merkitystä, vai määrätäänkö erva-aluejako lopulta joka tapauksessa keskitetysti? Tästäkin huolimatta Vaasan suuntauspäätöksen tulee olla harkittu ja perusteltu.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sote, erva, Tampere, Turku, Vaasa, kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuuston syyskausi aloitettu

Keskiviikko 27.8.2014 - Juha Silander

Vaasan kaupunginvaltuusto aloitti syyskautensa maanantaina 25.8.2014. Kokouksen esityslista oli poikkeuksellisen lyhyt, lähinnä tietysti heijastaen valmistelijoiden kulunutta kesälomakautta.

Positiivisena uutisena saimme kuulla talouskatsauksen yhteydessä, että kaupungin viime kuukausien aikana tekemät rajut säästötoimet ovat alkaneet tuottaa tulosta. Vaikka vuoden 2014 tulos tulee edelleen jäämään reilusti alijäämäiseksi, on se kuitenkin huomattavasti parempi kuin mitä vielä muutama kuukausi sitten pelättiin. Tiukalla budjettikurilla, sijaisten ottamisen rajoittamisella ja muilla säästötoimenpiteillä on siis saatu jotakin aikaan. Ikävä kyllä tehtävää on kuitenkin vielä paljon, ennen kuin talous saadaan kokonaisuudessaan tasapainoon. Työ on välttämätöntä, jotta voimme turvata taloudellisesti vakaan, toimivan kunnan myös tuleville sukupolville. Emme voi jättää heitä velkataakan alle, se ei olisi reilua.

Puitteiltaan maanantain valtuuston kokous poikkesi normaalista aika lailla, kun äänestyksissä ja puheenvuorojen pyytämisessä käytettävät laitteistot eivät toimineet. Pidetyt äänestykset toivat siis meille mukavaa taukoliikuntaa, kun nousimme aina seisomaan oman mielipiteemme ilmaisemiseksi. Myös puheenvuoropyyntöjen osalta kokouksen puheenjohtaja pysyi esimerkillisesti tilanteen tasalla, valtuutettujen suuresta määrästä huolimatta, jakaen puheenvuorot käsitykseni mukaan hyvinkin oikeassa järjestyksessä. Haastetta toi kuitenkin se, että valtuutetuilla ei ollut käsitystä, ketkä kaikki ovat käyttämässä puheenvuoroja kussakin käsiteltävässä asiassa, jolloin piti ikään kuin varmistaa, että eri puolueiden näkökulmat tulevat keskustelussa varmuudella esiin. Toivotaan siis, että laitteet saadaan kuntoon ennen seuraavaa valtuustoa.  

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: valtuusto, kaupunginvaltuusto, talous, Vaasa

Neuvottelun jalo taito

Keskiviikko 14.11.2012 - Juha Silander

Maanantaina se sitten virallisesti alkoi - uuden kaupunginvaltuuston työskentely. Kokous, jonka kaikki ajattelivat menevän nopeasti ja sujuvasti, päätyikin melkoiseksi showksi, jossa väännettiin useaan otteeseen paikkajaoista, päästiin jopa pitämään valinnoista vaalejakin. Äänestäminen toki on aivan normaalia valtuuston kokouksissa, mutta erittäin harvoin joudutaan turvautumaan suhteelliseen vaalitapaan henkilövalinnoissa, asiat on yleensä saatu neuvoteltua valmiiksi etukäteen.

Äänestämisessä ei sinänsä ole mitään huonoa. Sehän pikemminkin osoittaa demokratian toimivan. Ikävää sen sijaan on se, että paikkaneuvotteluissa ei olla päästy kaikkia osapuolia tyydyttävään lopputulokseen. Siitähän tarve äänestää kertoo. Toivon sydämestäni, että sopu löytyy lautakuntapaikoista neuvoteltaessa, olisi todella tylsää äänestää niistäkin. Ja sitä paitsi, hedelmällinen valtuustotyöskentely edellyttää, että kaikki puolueet vetävät yhtä köyttä. Kaikilla on kuitenkin lopulta sama päämäärä - oman kotikaupungin kehittäminen entistä paremmaksi paikaksi elää, meille kaikille.

Selvää on, että neuvottelijat eivät ole helpon tilanteen edessä. Kaupungin lukemattomien luottamuspaikkojen jakaminen pisteytysjärjestelmienkään avulla ei todellakaan ole yksinkertaista. Usein käy sitä paitsi niin, että monet ryhmittymät ovat kiinnostuneita juuri samasta, yksittäisestä luottamustehtävästä, eikä kompromisseihin haluttaisi suostua. Jonkun on lopulta pakko antaa periksi, jotta asiassa päästään eteenpäin. Tällöin kuitenkin yleensä halutaan jotakin tilalle, ikään kuin korvauksena menetetystä "edusta". Kyseessä on melkoinen palapeli, jossa tunteet helposti käyvät kuumina. Ja, kun palapeli on puolueiden välillä saatu rakennettua, jatkuu sama vääntö yksittäisten puolueiden sisällä, nimettäessä henkilöitä puolueen saamille paikoille. Suurena vaarana on, että asiatason riitelemisen lisäksi myös ihmisille tulee erimielisyyksiä. Tämä ei missään nimessä voi olla paikkajakotyön tarkoitus. 

Nyt siis toivon ymmärrystä, malttia ja kuuntelun taitoa kaikille neuvottelijoille, kaikissa ryhmissä. Hyvässä hengessä käydyt neuvottelut tuottavat varmasti kaikkia tyydyttävän lopputuloksen, ja silloin tulevista valtuustovuosista tulee mahdollisimman onnistuneet, kaikkien kannalta.

Tästä se alkaa!

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: neuvottelut, paikat, kaupunginvaltuusto, vaasa