Vaasan veroprosentista

Tiistai 17.11.2020 - Juha Silander

Vaasan kaupunginvaltuusto päätti eilen maanantaina (16.11.2020) pitää Vaasan veroprosentin nykyisellä tasollaan.

Tämä oli vallitseva taloustilanne huomioiden käytännössä ainoa oikea ratkaisu. Vaasan kaupungissa on tehty viime vuosina ennen näkemättömät säästötoimenpiteet, viimeisimpänä kaupungin työntekijöiden lomauttaminen. Toimenpiteet ovat olleet välttämättömiä edellisvuosien kumulatiivisen alijäämän kattamiseksi.

Tärkeää on kuitenkin muistaa, että veroprosentti korotettiin nykyiselle tasolleen vuosi sitten, osana talouden tasapainotustyötä. Vielä vuonna 2019 Vaasan veroprosentti oli 20,5, vuodesta 2020 alkaen 21,0. Veroprosenttia korotettaessa lukuisat päättäjät ja myös jotkut virkamiehet totesivat, että korotus on vain väliaikainen. Korotusta perusteltiin sillä, että sen avulla voidaan mahdollistaa kumulatiivisen alijäämän kattaminen asetettuun määräaikaan mennessä.

Toisin sanoen, kun kaupungin talous toivottavasti saadaan tasapainoon vuoden 2021 aikana ja kaupungilla ei ole enää kumulatiivista alijäämää katettavaksi, tulee veroprosentti laskea takaisin aiemmalle, vuoden 2019 tasolle.

Tämä vaatii kaikilta kaupunginvaltuutetuilta tarkkaavaisuutta ja päättäväisyyttä. Selvää on, että kaikki nykyisen veroprosentin mukaiset verotulot saataisiin kyllä käytettyä myös tulevina vuosina "kaikkeen hyvään", vaikka varoja ei enää tarvittaisikaan niiden alkuperäiseen tarkoitukseen, eli kertyneen alijäämän kattamiseen. Rahalle löytyy aina hyviä käyttökohteita. Tämä on nähty aiempienkin veronkorotusten yhteydessä.

Itse koen, että olemme vastuussa jokaiselle kaupunkilaisille siitä, että pysymme vuosi sitten tekemässämme lupauksessa ja todella huolehdimme, että veroprosentti lasketaan takaisin vuoden 2019 tasolle heti, kun kaupungin kumulatiivinen alijäämä on saatu katettua. Tehtävä ei tule olemaan helppo, sillä veroprosentin alentaminen tulee herättämään monissa poliitikoissa suurta vastustusta. Itse olen kuitenkin siihen sitoutunut ja aion osaltani tehdä kaikkeni, että muutos myös saadaan läpi.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vaasa, veroprosentti, alijäämä, säästöt

Tasapainottamistyön jatkuttava!

Keskiviikko 1.7.2015 - Juha Silander

Kaupunginvaltuustolla oli maanantain 15.6.2015 kokouksessaan käsiteltävänä lukematon määrä suuria, kaupungin tulevaisuuden kannalta merkittäviä päätöksiä. Lisäasiana kokoukseen tuotiin mm. kaupungin talouden tasapainottamistyötä käsittelevä pykälä.

Tässä aiheesta valtuustossa käyttämäni puheenvuoro:

"Kun tasapainottamistoimikunta perustettiin maaliskuussa 2015, sille asetettiin paljon toiveita. Ajateltiin, että toimikunta käärisi yhdessä virkamiesten kanssa hihat samaan tapaan kuin edellinen tasapainottamistoimikunta teki muutamia vuosia sitten.

Koin, että toimikunnan jäsenillä oli aidosti suuri halu saada konkreettisia tuloksia aikaan. Kävimme toimikunnassa läpi eri hallintokuntien niin sanottuja vuotokohtia, eli asioita, joihin Vaasassa kuluu selkeästi enemmän rahaa kuin muissa vertailukaupungeissa.

Päätimme, että tiettyjen vuotokohtien osalta menemme jatkotyöskentelyssä vielä pintaa syvemmälle, selvittäen suuria kustannuksia aiheuttavien toimintojen taustoja ja yksityiskohtia, pyrkien samalla löytämään vaihtoehtoisia, edullisempia malleja asioiden toteuttamiseksi. Lisäksi sovimme, että perustamme toimialakohtaiset työryhmät, joissa toimialajohtajien johdolla käymme yksityiskohtaisesti läpi kunkin toimialan mahdollisia säästökohteita. Tarmoa työhön siis oli.

Kuitenkin yhtäkkisesti tasapainottamistoimikunnan työ lopetettiin, jopa niin rajusti, että jo sovitut työryhmätapaamiset peruttiin. Syynä tähän oli laadittu lista säästötoimenpiteistä, joilla talous voitaisiin saada tasapainoon "helpolla tavalla", menemällä siitä, mistä aita on matalin.

Tuli väistämättä sellainen tunne, että hanskat haluttiin yksinkertaisesti pudottaa tiskiin, toteuttamalla tarvittavat säästöt yksinkertaisesti käymällä kaupunkilaisten rahapussilla; tuloverokorotuksin, kiinteistöverokorotuksin sekä vaatimalla säästöjä sairaanhoitopiiriltä. Todellisuudessa siis lähes kaikki säästöt vieritettiin muille kuin kaupungin hallintokuntien vastuulle.

Olen aidosti sitä mieltä, että pystymme tasapainottamistoimikuntana saamaan vielä huomattavia säästöjä aikaan, kuten myös löytämään uusia tuloratkaisuja ja toimintojen tehostamisen keinoja. Tämä toki edellyttää sujuvaa yhteistyötä virkamiesten kanssa. En todellakaan näe järkevänä, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevat säästoimenpiteet, sillä niitä tulee ehdottomasti vielä työstää huomattavasti eteenpäin.

Jos nyt hyväksymme liitteenä olevan säästötoimenpidelistan, sidomme kätemme täysin. Toimialajohtajat ovat jo äsken puheenvuoroissaan viitanneet säästötoimenpidelistan kirjauksiin. Eli todellisuudessa säästötoimenpidelistan hyväksymällä kumoamme samalla myös juuri edellä päätetyt 2016 kehyksen laskentaperusteet. Tämä on tärkeää huomata.

Säästötoimenpide-ehdotukset voidaan joka tapauksessa merkitä tiedoksi, kuvauksena siitä, missä vaiheessa toimikunnan työ on tällä hetkellä menossa. Lopullinen, päivitetty säästötoimenpidelista voidaan sitten hyväksyä syksyllä - tasapainottamistoimikunnan, virkamiesten ja hallintokuntien tehtyä työnsä loppuun. Tämä aikataulu riittää myös lain asettamien talouden tasapainottamisvaatimusten näkökulmasta.

Esitän, että päätösesityksen kohta kaksi muutetaan kuulumaan seuraavasti:
(Kaupunginvaltuusto päättää, että)
2) tasapainottamistoimikunnan ehdotus säästötoimenpiteistä merkitään tiedoksi. Kaupunginvaltuusto velvoittaa tasapainottamistoimikunnan jatkamaan ja tiivistämään työtään kaupungin talouden saattamiseksi tasapainoon sekä varmistamaan samalla vuoden 2016 talousarvion kehyksen hyväksyttyjen laskentaperusteiden toteutumisen."

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: tasapainotus, talous, Vaasa, kaupunginhallitus, veroprosentti, tulovero, tasapainottamistoimikunta