Ymmärrys taloudesta hukassa

Torstai 23.1.2020 - Juha Silander

Vaasan kaupungissa on meneillään ennen näkemättömän suuri ponnistus kaupungin talouden tasapainottamiseksi. Viime vuosien aikana kertynyt kumulatiivinen alijäämä tulee saada katettua pikaisesti, kuntalain asettamien vaatimusten mukaisesti.

Kaupunginvaltuuston budjettikokouksessa päätimme asettaa koko kaupungille 2,05 % säästövelvoitteen suhteessa alun perin esitettyihin talousarviolukuihin. Kaupungin tulosalueet ovat kovalla vauhdilla valmistelleet esityksiään käyttötalousbudjetiksi vuodelle 2020, asetetut lisäsäästöt huomioiden.

Olen päässyt seuraamaan tasapainotustyötä läheltä erityisesti sosiaali- ja terveyslautakunnan osalta. Kyseinen lautakunta kantaakin ylivoimaisesti suurimman vastuun kaupungin taloudesta ja sitä kautta myös sen tasapainoon saattamisesta. Asetimme lautakunnan joulukuun kokouksessa tasapainotustyöryhmän, johon nimettiin yksi edustaja kustakin puolueesta. Sain "kunnian" edustaa kokoomusta ko. työryhmässä.

Tasapainotustyöryhmä kokousti kolme kertaa, käyden johtavien virkamiesten kanssa läpi kohta kohdalta läpi sellaisia asioita, joissa edes teoriassa olisi mahdollisuus säästämiseen. Useat asiat sote-sektorilla ovat lakisääteisiä. Lisäksi joukossa on monia palveluita, joiden heikentäminen ei ole käytännössä järkevää, sillä ne aiheuttaisivat entistä suurempia kustannuksia toisaalla.

Saimme työryhmän viimeisessä kokouksessa aikaan yksimielisen esityksen talouden tasapainottamiseksi.

Kuluvan viikon tiistaina, 21.1.2020, sote-lautakunta kokoontui käymään esitettyjä leikkauksia läpi, osana käyttötalousarvion hyväksymistä. Yllättäen lautakunnan kokoukseen tuotiin kahden lautakunnan jäsenen toimesta huomattava lista kululisäyksiä. Yhteensä lisäyksiä talousarvioon esitettiin 16 kpl, muistini mukaan n. 1,8 miljoonan euron edestä!

Tämä tuli minulle ja myös monelle muulle täytenä yllätyksenä. Olimmehan olleet työryhmässä täysin yksimielisiä, ja epäilemättä jokainen työryhmän jäsen oli myös prosessin aikana konsultoinut omia taustaryhmiään (=puolueiden valtuustoryhmät / kunnallisjärjestöjen hallitukset) asiassa.

Saimme äänestettyä lautakunnassa kahdeksan lisäysesitystä kumoon, mutta valitettavasti toiset kahdeksan ehdotusta menivät lautakunnan äänestyksessä niukalla äänten enemmistöllä läpi. Jätimme yhdessä toisen kokoomuslaisen lautakunnan jäsenen kanssa kirjallisen eriävän mielipiteen lautakunnan päätökseen lisätä kuluja, vedoten kaupungin haastavaan taloudelliseen tilanteeseen. Kaksi muuta lautakunnan jäsentä yhtyi eriävään mielipiteeseemme.

Olen todella häkeltynyt, että tällaista pääsee tapahtumaan. Joka ainut meistä valtuutetuista haluaisi lisätä rahaa moneen kohtaan eikä palvelutasoa haluttaisi heikentää millään sektorilla. Mutta ikävä kyllä tosiasia on se, ettei nykytasoiseen palveluun ole Vaasalla enää varaa. Meidän tulee elää "suu säkkiä myöten", vaikka se tekeekin kipeää.

Tuntuu todella siltä, että ymmärrys kaupungin taloustilanteen vakavuudesta on edelleen täysin epäselvä monille poliitikoille. Valitettavasti. 

2 kommenttia . Avainsanat: talous, Vaasa, tasapainotus, raha, sote, tasapaino, päättäjät, valtuutetut

Tasapainottamistyön jatkuttava!

Keskiviikko 1.7.2015 - Juha Silander

Kaupunginvaltuustolla oli maanantain 15.6.2015 kokouksessaan käsiteltävänä lukematon määrä suuria, kaupungin tulevaisuuden kannalta merkittäviä päätöksiä. Lisäasiana kokoukseen tuotiin mm. kaupungin talouden tasapainottamistyötä käsittelevä pykälä.

Tässä aiheesta valtuustossa käyttämäni puheenvuoro:

"Kun tasapainottamistoimikunta perustettiin maaliskuussa 2015, sille asetettiin paljon toiveita. Ajateltiin, että toimikunta käärisi yhdessä virkamiesten kanssa hihat samaan tapaan kuin edellinen tasapainottamistoimikunta teki muutamia vuosia sitten.

Koin, että toimikunnan jäsenillä oli aidosti suuri halu saada konkreettisia tuloksia aikaan. Kävimme toimikunnassa läpi eri hallintokuntien niin sanottuja vuotokohtia, eli asioita, joihin Vaasassa kuluu selkeästi enemmän rahaa kuin muissa vertailukaupungeissa.

Päätimme, että tiettyjen vuotokohtien osalta menemme jatkotyöskentelyssä vielä pintaa syvemmälle, selvittäen suuria kustannuksia aiheuttavien toimintojen taustoja ja yksityiskohtia, pyrkien samalla löytämään vaihtoehtoisia, edullisempia malleja asioiden toteuttamiseksi. Lisäksi sovimme, että perustamme toimialakohtaiset työryhmät, joissa toimialajohtajien johdolla käymme yksityiskohtaisesti läpi kunkin toimialan mahdollisia säästökohteita. Tarmoa työhön siis oli.

Kuitenkin yhtäkkisesti tasapainottamistoimikunnan työ lopetettiin, jopa niin rajusti, että jo sovitut työryhmätapaamiset peruttiin. Syynä tähän oli laadittu lista säästötoimenpiteistä, joilla talous voitaisiin saada tasapainoon "helpolla tavalla", menemällä siitä, mistä aita on matalin.

Tuli väistämättä sellainen tunne, että hanskat haluttiin yksinkertaisesti pudottaa tiskiin, toteuttamalla tarvittavat säästöt yksinkertaisesti käymällä kaupunkilaisten rahapussilla; tuloverokorotuksin, kiinteistöverokorotuksin sekä vaatimalla säästöjä sairaanhoitopiiriltä. Todellisuudessa siis lähes kaikki säästöt vieritettiin muille kuin kaupungin hallintokuntien vastuulle.

Olen aidosti sitä mieltä, että pystymme tasapainottamistoimikuntana saamaan vielä huomattavia säästöjä aikaan, kuten myös löytämään uusia tuloratkaisuja ja toimintojen tehostamisen keinoja. Tämä toki edellyttää sujuvaa yhteistyötä virkamiesten kanssa. En todellakaan näe järkevänä, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevat säästoimenpiteet, sillä niitä tulee ehdottomasti vielä työstää huomattavasti eteenpäin.

Jos nyt hyväksymme liitteenä olevan säästötoimenpidelistan, sidomme kätemme täysin. Toimialajohtajat ovat jo äsken puheenvuoroissaan viitanneet säästötoimenpidelistan kirjauksiin. Eli todellisuudessa säästötoimenpidelistan hyväksymällä kumoamme samalla myös juuri edellä päätetyt 2016 kehyksen laskentaperusteet. Tämä on tärkeää huomata.

Säästötoimenpide-ehdotukset voidaan joka tapauksessa merkitä tiedoksi, kuvauksena siitä, missä vaiheessa toimikunnan työ on tällä hetkellä menossa. Lopullinen, päivitetty säästötoimenpidelista voidaan sitten hyväksyä syksyllä - tasapainottamistoimikunnan, virkamiesten ja hallintokuntien tehtyä työnsä loppuun. Tämä aikataulu riittää myös lain asettamien talouden tasapainottamisvaatimusten näkökulmasta.

Esitän, että päätösesityksen kohta kaksi muutetaan kuulumaan seuraavasti:
(Kaupunginvaltuusto päättää, että)
2) tasapainottamistoimikunnan ehdotus säästötoimenpiteistä merkitään tiedoksi. Kaupunginvaltuusto velvoittaa tasapainottamistoimikunnan jatkamaan ja tiivistämään työtään kaupungin talouden saattamiseksi tasapainoon sekä varmistamaan samalla vuoden 2016 talousarvion kehyksen hyväksyttyjen laskentaperusteiden toteutumisen."

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: tasapainotus, talous, Vaasa, kaupunginhallitus, veroprosentti, tulovero, tasapainottamistoimikunta